Konkurranse vil gi kaos

Innføringen av nye toppdomener skal føre til enklere navigering og lavere registeringspriser - håper vi. Det kan fort bli helt motsatt.

Innføringen av nye toppdomener skal føre til enklere navigering og lavere registeringspriser - håper vi. Det kan fort bli helt motsatt.

Monopolene står for fall over alt i verden, for monopol er fy-ord etter hvert som stadig flere enes om at konkurranse er positivt. Konkurranse fører til lavere priser, bedre service og innovasjon. Likevel er det enkelte områder vi ikke ønsker å "konkurranseutsette" som det heter på politikerspråk. Å innføre konkurranse mellom forsvarsgrenene eller flere folkeregistre ville føre til kaos.

Jeg ber derfor om at vi tar en tenkepause før vi avliver Network Solutions monopol på domenenavn-registering. Greit, det er urettferdig at dette selskapet ut fra historiske tilfeldigheter sitter på sin egen lille seddelpresse, men det er ikke sikkert at fri konkurranse er svaret. Her i Norge er det mindre strid om Norids monopol på utdeling av ".no"-navn selv om debatten er til stede, blant annet fordi organisasjonen har forhindret navnetyveri.

Skal du åpne en internettside der du regner med internasjonal trafikk, må du i dag henvende deg betale Network Solutions rundt 120 dollar for to års registering. Network Solutions fører ditt navn inn på sin liste over adresser alle kan slå opp på over Internett. Du kan i utgangspunktet velge mellom flere såkalte toppdomer (etternavn), men for de fleste er det bare ".com" som er aktuelt. ".org" er stort sett brukt av standardkomitéer, ".edu" av universiteter og ".net" er mindre brukt.

Selv om nye selskaper må være kreative når de skal registerere sine navn, har dominansen av ".com"-navn bidratt sterkt til Internettets eksplosive vekst. Skal du til Volvos hjemmeside, prøver du deg med www.volvo.com. Hvis vi innfører nye toppdomener som ".inc", ".asa", ".firm" og ".corp" vil vi miste denne enkle måten å navigere på. Det blir for tungvint å prøve seg med alle endingene.

Nettopp derfor vil da også alle større internasjonale selskaper sannsynligvis registere sitt navn under alle de nye toppdomenene: volvo.inc, volvo.firm og volvo.corp vil alle lede til den samme hjemmesiden. Hvis dette skjer er jo også vitsen med flere toppdomener borte. Uten en streng regulering av hvem som skal få bruke hvilke selskapsnavn til hvilke toppdomener, faller mye av vitsen bort. For hvem skal tvinge Volvo til å kutte ut alle navn og bare registerere volvo.car?

Nye toppdomer vil derfor raskt berike tre forskjellige grupper som får nye muligheter til å suge penger ut av eierne av Internett-servere: Den første er selvfølgelig alle de nye byråene som kan ta seg betalt av kunder som vil registrere seg med flere etternavn. Også domene-pirater kan gni seg i hendene - plutselig kan de boltre seg i et mangedoblet marked og stjele nye navn for så å selge dem tilbake til de mer rettmessige eierne. Dette vil føre til et skred av nye rettssaker, noe som ikke får advokatene til å gråte.

Sist, men ikke minst, vil innføringen av nye toppdomener styrke portalene og søkemotorene. For i stedet for å gå rett til en "spilleverandør.com", vil du måtte søke eller bruke en portal til finne frem til riktig adresse.

Løsningen for innføringen av nye toppdomener må derfor være innføringen av en kontrollinstans, for eksempel underlagt FN. Denne instansen vil kunne la forskjellige selskaper drifte hvert toppdomene, men sørge for at ingen fikk registere sitt navn med mer enn ett nytt toppdomene. FN-byrået kunne også avgjøre alle navnetvister.

For det som i utgangspunktet kan bli en lavere registeringspris, kan raskt vise seg å bli svært dyrt, både for brukere og eiere av Internett.

Til toppen