Konkurransetilsynet frikjenner Innholdsnett

Norske konkurransemyndigheter konkluderer med at samarbeidet om mikrobetaling blant norske nettmedier ikke er ulovlig. Tilsynet advarer imidlertid mot å koordinere priser på for eksempel nyhetsartikler i fremtiden.

Innholdsnett er en allianse av norske innholdsleverandører som ble opprettet for å sikre inntektsstrømmene på Internett og mobil. De norske nettmediene har vært misfornøyde med at teleselskap som Telenor og NetCom har kapret for stor del av inntektene både på web og på mobiltjenester.

Innholdsnett, som nå blir døpt om til Nettforum, ønsker selvfølgelig å få større del av inntektskaken. I den forbindelse valgte alliansen et norsk selskap som skulle levere betalingsmetoden og tilrettelegge for såkalte mikrotransaksjoner. Det ble eSolutions Group som gikk seirende ut av anbudsrunden med sitt system TrustedCash. Underveis har det blitt stilt spørsmål om det er lov å inngå et slikt samarbeid i konkurransesammenheng. Innholdsleverandørene har hevdet at det dreier seg om et innkjøpssamarbeid der man skaffer et system og at hvert enkelt medlem i alliansen deretter vil forhandle med eSolutions for å inngå hver sin avtale om betalingsmodell.


Spørsmålet har vært om alliansens fremstøt også inneholder et ulovlig prissamarbeid.

Innholdsnett har gardert i sin uttalelse til Konkurransetilsynet og bedt, subsidiært, om dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid. Konkurransetilsynet har allerede uttalt seg en gang i saken og konkludert med at det var et lovlig samarbeid, men så kom rammeavtalen med eSolutions på plass, og tilsynet foretok en ny vurdering på grunnlag av vilkårene i avtalen.

Tilsynet konkluderer med at samordningen mellom nettstedene per i dag ikke innebærer et ulovlig prissamarbeid som berører sluttbrukerne.

Tilsynet presiserer at avtalen om kjøp av mikrobetalingssystemet "TrustedCash" ikke skal inngås mellom innholdsleverandørene,derimot mellom eSolutions og den enkelte innholdsleverandør. Det synes dessuten å være en forutsetning blant innholdsleverandørene at den enkelte innholdsleverandør skal opptre uavhengig av de øvrige innholdsleverandørene.", skriver tilsynet i et brev til Innholdsnett.

Innholdsnett er dermed ikke part i noen av de enkelte avtalene, og alle medlemmene i alliansen står fritt til å inngå andre avtaler med konkurrenter til eSolutions.

Tilsynet advarer imidlertid Innholdsnett/Nettforum mot å samordne pris i fremtiden. Myndighetene er redde for at det blir fristende for aktører på samme marked som leverer like produkter også å samordne utsalgsprisene.

"Selv om det synes å være forutsetningen at innholdsleverandørene skal fastsette priser uavhengig av hverandre, kan det tenkes at de enkelte innholdsleverandørene har et interessefellesskap i å koordinere sine priser. Et eksempel kan være at en nyhetsartikkel på Internett fra en av de riksdekkende medier kan komme til å koste det samme, uavhengig av hvem som produserer den.", skriver tilsynet i sitt brev og sier at det i dag er vanskelig å trekke noen konklusjoner på grunn av manglende informasjon.

Det er for få innholdsleverandører som har fått stablet på beina betalingstjenester. Dermed kan ikke tilsynet konkludere med at det foreligger en eventuell ulovlig samordning av mikropriser.

Til toppen