Konkurransetilsynet griper ikke inn mot Telenor

Konkurransetilsynet griper ikke inn mot prisforskjeller i mobilmarkedet etter at Telenor Mobil har redusert prisforskjellen.

Konkurransetilsynet griper ikke inn mot prisforskjeller i mobilmarkedet etter at Telenor Mobil har redusert prisforskjellen.

Telenor Mobils kunder betaler en pris for samtaler innad i Telenor Mobils nett og en annen pris for samtaler til andre mobiloperatører. Forskjellen i disse prisene har vært så stor at Konkurransetilsynet har vurdert å gripe inn mot den. I løpet av de siste månedene har imidlertid Telenor redusert prisforskjellen så mye at inngrep ikke lenger er nødvendig, meldte Konkurransetilsynet tirsdag.

I juli varslet Konkurransetilsynet at tilsynet vurderte å forby Telenor Mobil å operere med en prisforskjell som overstiger de faktiske forskjellene i kostnader, avhengig av hvem man ringer til. Bakgrunnen for tilsynets varsel var at det kostet vesentlig mer å ringe til en abonnent i NetComs nett enn til en abonnent hos Telenor Mobil.

Prispåslaget for å ringe til NetComs nett er imidlertid blitt betydelig redusert og ligger nå nærmere de faktiske kostnadsforskjellene for samtaler mellom mobilnettene. Samtidig er Telenor Mobils markedsandeler målt i antall mobilabonnenter blitt redusert.

Konkurransetilsynet understreker at det vil følge utviklingen i Telenor Mobils prisstruktur nøye, og vil vurdere å gjenoppta saken hvis prisforskjellene igjen øker.

kjell.baroy@ntb.no

Til toppen