Konkurransetilsynet jakter videre på Telenor Mobil

Telenor Mobil slapp tidligere i år unna et mobilbonusforbud, men må nå, ifølge Asbjørn Englund i Konkurransetilsynet, svare for eksklusivitetsavtaler og prisstruktur på mobiltjenestene.

Telenor Mobil slapp tidligere i år unna et mobilbonusforbud, men må nå, ifølge Asbjørn Englund i Konkurransetilsynet, svare for eksklusivitetsavtaler og prisstruktur på mobiltjenestene.

- Mobilmarkedet blir stadig viktigere for oss. Vi har spesiell fokus på dette markedet for tiden, sier seksjonssjef Asbjørn Englund i Konkurransetilsynet til digi.no.

- Grunnen til at vi er ekstra opmerksomme på Telenor er rett og slett størrelsen. Når et selskap har 60 prosent av markedet er det vår plikt som konkurransemyndighet å holde dem under oppsyn, sier Englund.

Tidligere i år varslet tilsynet at det muligens gikk mot et totalforbud for Telenors bonusprogram for mobilsektoren, men modererte seg etter å ha hørt Telenors side av saken.

Les sakene her:


I dag varsler tilsynet i en pressemelding at at det kan bli gjort inngrep mot selskapets bruk av eksklusivitetsavtaler overfor distributører av
mobilabonnement. I tillegg er det aktuelt å pålegge Telenor meldeplikt ved oppkjøp i forhandlerleddet.

Og ikke nok med det: Englund opplyser til digi.no at myndighetene er i ferd med å kartlegge prisstrukturen til Telenor-selskapet.

- Vi vurderer i disse dager også prisstrukturen til Telenor Mobil, hvor mye det koster å ringe fra et Telenor Mobil-abonnement til NetCom eller en annen, konkurrerende operatørs telefon, opplyser han.

Saken om eksklusive avtaler har blitt meldt inn av konkurrenten NetCom. Avtalene mellom Telenor Mobil og forhandlere av mobiltelefoni
hindrer forhandlerne i å inngå avtaler med andre aktører om å selge produkter og tjenester i konkurranse med Telenor Mobil.

"Konkurransetilsynets oppfatning er at eksklusivavtalene begrenser konkurransen mellom eksisterende aktører og virker etableringshindrende
overfor nye aktører i markedet. Å forby disse avtalene vil åpne for sterkere konkurranse i markedet for mobiltelefoni.", skriver konkurransemyndighetene i pressemeldingen.

- I utgangspunktet er slike eksklusivitetsavtaler lovlige, men vi kan gripe inn mot dem hvis de begrenser konkurransen. Når en dominerende aktør som Telenor inngår slike avtaler, er det større fare enn når en liten utfordrer gjør det. Det siste kan faktisk virke stimulerende for konkurransen, hevder seksjonssjefen.

Telenor Mobil har fått frist til 10. september i år med å avgi kommentarer på vedtaket.

Dette er ordlyden i vedtaket som Konkurransetilsynet vurderer å fatte med hjemmel i § 3-10 i Konkurranseloven:

"Telenor Mobil AS forbys å stille som vilkår ved forhandleravtaler at kjeden/forhandleren i avtaleperioden ikke kan inngå avtale med andre
aktører om salg av produkter og/eller tjenester i konkurranse med Telenor Mobil.

Telenor Mobil AS forbys å forskjellsbehandle sine kjeder/forhandlere avhengig av om de har inngått, eller vil inngå, avtaler med Telenor
Mobil AS' konkurrenter eller ikke. Vedtaket har også virkning for allerede inngåtte avtaler.

Telenor Mobil AS pålegges meldeplikt ved erverv av eierandeler i kjeder/forhandlere som distribuerer mobilabonnement. Telenor ASA
pålegges meldeplikt for slike erverv foretatt av andre selskaper i Telenor-konsernet.

Vedtaket trer i kraft 10. oktober 2002 og gjelder til 10. oktober 2007."

Til toppen