Konkurransetilsynet lar Elkjøp overta Lefdal

Konkurransetilsynet finner ikke grunn til inngripen overfor Elkjøp i forbindelse med oppkjøpet av Lefdal Elektromarked.

Konkurransetilsynet finner ikke grunn til inngripen overfor Elkjøp i forbindelse med oppkjøpet av Lefdal Elektromarked.

Ifølge en email fra Erling Thune konkluderer Konkurransetilsynet som følger:

«På bakgrunn av dette antar Konkurransetilsynet at Elkjøps erverv av Lefdal Elektromarked ikke endrer konkurranseforholdene i noen del av det norske markedet for elektriske husholdningsartikler på en slik måte at det gir grunnlag for en ytterligere vurdering etter konkurranselovens paragraf 3-11.»

I følge tilsynets beregninger har Elkjøp og Lefdal følgende markedsandeler i Oslo-området:

Hvitevarer 54,5%

Småelektrisk 37,3%

Brunevarer 36,2%

Til toppen