Konkurransetilsynet misliker Telenors bonusordning

Konkurransetilsynet gir Telenor-direktør Ingvild Myhre smekk over fingrene og vurderer å forby Telenor Mobils bonusordninger.

Konkurransetilsynet gir Telenor-direktør Ingvild Myhre smekk over fingrene og vurderer å forby Telenor Mobils bonusordninger.

Konkurransetilsynet mener ordningen låser kundene til Telenor Mobil og begrenser konkurransen i markedet for mobiltelefoni.

"Dette kan føre til høyere priser for kundene", skriver tilsynet i en pressemelding.

Mobilbonustilbudet tilbyr medlemmene poeng hver gang brukerne benytter seg av tjenester fra Telenor Mobil. Et medlem får 12 poeng per ringeminutt til Telenor Mobils abonnenter eller abonnenter av operatører som benytter Telenors mobilnett, 10 poeng per ringeminutt til fastnettabonnenter uavhengig av operatør, og 12 poeng per utgående tekstmelding.

Ett poeng tilsvarer ett øre i verdi.

I tillegg gir mobilbonus en kobling til øvrige tilbud fra Telenor som for eksempel betalingsløsningen MobilHandel og ved kjøp av mobiltelefon
hos Telenor Mobil.

Telenor bruker, etter tilsynets vurdering, sin dominerende stilling i mobilmarkedet til å skaffe seg en sterkere stilling i dette markedet og tilstøtende markeder.

"Mobilbonus representerer et konkurransehinder i markedene. Ordningen påfører kundene kostnader eller et visst bry om de vil skifte leverandør", påstår tilsynet, som hevder at dette vil gjøre det enda vanskeligere for andre telefonselskap å konkurrere mot Telenor.

Telenor Mobil har per i dag over to millioner mobilkunder og rundt 70 prosent markedsandel.

Telenor har fått frist til 1. mars med å komme med slike kommentarer. Bonuspoeng som er opptjent før vedtaket trer i kraft vil ikke omfattes av inngrepet. Det eventuelle vedtaket om forbud mot bonusordninger vil i tilfelle tre i kraft 1. april.

Det har i skrivende stund ikke vært mulig å få en kommentar fra Telenor Mobil på saken.

Til toppen