Konkurrent endret Telenors ADSL-planer

Telenor bråsnudde da en lokal konkurrent ville tilby bredbånd i et område som i utgangspunktet var uinteressant for telegiganten.

Telenor bråsnudde da en lokal konkurrent ville tilby bredbånd i et område som i utgangspunktet var uinteressant for telegiganten.

Den lille Internett-leverandøren RadioTele har fått merke kreftene til Telenor. RadioTele søkte i høst Telenor Networks om å få sette opp en bredbåndsantenne i mobilmasten på Herre, sørvest for Porsgrunn. Dette skriver Skiens-avisen Varden. Etter fire måneder har selskapet fortsatt ikke fått klarsignal. I mellomtiden har Telenor gjort om på planene og bygger nå ut sentralen som ikke har stått på liste over de neste 250-300 som skulle bygges ut.

Forutsetningen for at RadioTele skulle bygge ut på Helle, var at minst 30 av innbyggerne meldte sin interesse for tilbudet. På det meste var antallet 60, men etter at Telenor kom på banen, er antallet sunket til mindre enn 25. 75 skal derimot ha meldt sin interesse for Telenors tilbud. 566 husstander er tilknyttet den aktuelle sentralen.

Asbjørn Myklebust i RadioTele mener at Telenor har trenert søknaden om å sette opp sendemasten for selv å kunne komme med et konkurrerende tilbud når det først viste seg å være et interessant område for utbygging.

- Telenor Network er ansvarlig både for å godkjenne utleie av master på Herre og utbygger og for å bygge ut og drive Telenors eget bredbåndsnett, sier Myklebust til Varden.

- Dermed er bukken satt til å passe havresekken.

Myklebust mener han aldri har hørt om tilsvarende saksbehandling og hevder at de fire månedene som er gått har bestått av stadige misforståelser hvor dokumentasjon stadig måtte ettersendes og der saken måtte loses rundt i Telenor-systemet.

Pressetalskvinne Kristin Paus i Telenor Networks sier til Varden at selskapet besluttet å tilby bredbånd på Herre etter sommerferien da de så hvor stor interessen var. Hun understreker at en slik vurdering også omfatter størrelsen på sentralen, antall tilknyttede abonnenter og ikke minst kostnader.

- Men det er også klart at vi tar lokale hensyn og reagerer når andre konkurrenter etablerer seg. Telenor Networks driver selvsagt kommersielt, sier hun.

Hun avviser derimot at søknaden fra RadioTele skal ha blitt trenert og forklarer ventetiden med mangel på fagfolk med kompetanse til å gjøre en slik jobb.

Ifølge Paus skal RadioTele nå ha fått grønt lys for å sette opp bredbåndsantennen i Telenors mobilmast den 16. januar.

Les hele saken i Varden her

Til toppen