Konkurrentene kommer

Telenor Nett forbereder seg på årsskiftet og teleliberalisering. Konkurransen ventes ikke bare fra Telia og Global One, men ikke minst fra norske kommuner og elektrisitetsverk. Og i Telenor Nett avviser en ikke muligheten om kjøp av kapasitet hos konkurrenter.

Telenor Nett forbereder seg på årsskiftet og teleliberalisering. Konkurransen ventes ikke bare fra Telia og Global One, men ikke minst fra norske kommuner og elektrisitetsverk. Og i Telenor Nett avviser en ikke muligheten om kjøp av kapasitet hos konkurrenter.

- Vi venter oss konkurranse fra alle kanter, og har det til dels i dag, sier administrerende direktør i Telenor Nett, Thor A. Halvorsen til digi.

Det er i første rekke i de større byene i Sør-Norge og på Østlandsområdet, samt i enkelte andre områder med konsentrasjon av bedrifter og næringsliv, at telekonkurransen kommer, tror man i Telenor Nett.

- Vi ser også at kommuner, spesielt de som er eiere i energiverk, allerede er på banen med ambisjoner om å etablere teletjenester, eventuelt kapasitet til andre tjenesteleverandører, sier Halvorsen.

Han avviser heller ikke tanken om at Telenor selv vil kjøpe overskuddskapasitet om selskapets egen kapasitet ikke er godt nok utbygget i enkelte områder. - Dette inkluderer andre teleoperatører, elektrisitetverk og Jernbaneverkets egen fiberkabel, selv om sistnevnte er befengt med diverse konkurransemessige problemer.

- Det gjenstår å se om Telenor betalte markedspris for denne kabelen, sier Halvorsen, som mener at NSB-fiberen er interessant for Telenor i et åpent marked - om det lar seg gjøre for selskapet å benytte seg av denne muligheten.

- Vi leverer kapasitet til tjenesteleverandører, og selv om andre televerk som opererer i Norge ikke sier det, så er det mange tjenester som baserer seg på båndbredde fra Telenor. Vi skal konkurrerer i markedet og sørge for at det blir flere, sier han.

Til toppen