Konkurrenter vil gjenreise reklamehus på Internett

Fusjonen mellom Reklamebyråforeningen (RF) og Kreativt Forum (KF) strandet i januar. Nå planlegger de å bygge felles nettsted. - Jeg får vondt i hjertet og magen når jeg ser på nettstedet vårt i dag, sier Haakon Dahl i RF.

Fusjonen mellom Reklamebyråforeningen (RF) og Kreativt Forum (KF) strandet i januar. Nå planlegger de å bygge felles nettsted. - Jeg får vondt i hjertet og magen når jeg ser på nettstedet vårt i dag, sier Haakon Dahl i RF.

I januar ble drømmen om én fellesorganisasjon for reklamebransjen knust. I utgangspunktet ønsket Reklamebyråforeningen og Kreativt Forum å fusjonere virksomhetene, men styret i Kreativt Forum støttet ikke skissen til en ny, felles organisasjon.

I desember i fjor ble den endelige skissen til en ny bransjeorganisasjon tegnet ferdig. Forslaget innebar at begge foreningene skulle legges ned til fordel for en ny bransjeorganisasjon innenfor reklame- og kommunikasjon.

Haakon Dahl, leder i Reklamebyråforeningen, var den første til å beklage avgjørelsen om å droppe fusjonen.


I ettertid viser det seg likevel at det fortsatt er vilje til et nært samarbeid mellom foreningene.

Den 20. mars i år påla generalforsamlingen i Kreativt Forum sitt eget styre å gjenoppta forhandlingene om en sammenslåing med Reklamebyråforeningen. Et eventuelt forslag slaø legges fram for medlemmene innen 15. juni i år, og det kreves 75 prosent tilslutning i begge de ekstraordinære generalforsamlingene som må avholdes.

Men uavhengig av utfallet av en eventuell fusjon, planlegges det samtidig å lage et felles internettsted som har fått arbeidstittelen "Reklameforum".

Mens Kreativt Forum (KF) har satset mye på redaksjonelt innhold og informasjon om reklamebransjen, har Reklamebyråforeningen (RF) ikke gjort en spesielt stor innsats på den fronten. KF publiserer nyheter og annet stoff i fire kanaler (web, e-post, faks og papirmagasin), mens RF hadde et magasin en gang på 80-tallet. Haakon Dahl kan ikke en gang huske hva publikasjonen het.

Det manglet imidlertid ikke på luftige drømmer fra reklamebransjens side når det gjalt Internett: midt på 90-tallet ble "Reklamens Hus" opprettet, et nettsted som skulle bli det naturlige samlingsstedet for bransjen.

I stedet ble det et nettsted som ble liggende som et symbol på hvor lite reklamebransjen egentlig var opptatt av Internett - inntil de i disse dager blir tvunget til det av mengden av forbrukere og annonsører.

Blant annet er dette godt illustrert ved at leverandørene til Reklamebyråforeningens nettsted "Reklamens Hus" er to konsulentselskap som forlengst har skiftet navn og fortsatt videre i andre konstellasjoner. New Media Science er i dag endel av Cell Network, mens Intervett Stavanger slo seg sammen med InfoStream allerede i 1998.

De som drifter nettstedet har heller ikke sjekket om lenkene til nettstedene fungerer lenger. Klikker du på dem, er de kodet til gamle domener som www.mediascience.no og www.stavanger.intervett.no.

Lederen for den ene av de to reklameforeningene tror likevel de skal greie å få laget en felles digital møteplass. Nettstedet som eksisterer i dag, vil han ikke være bekjent av.

- Det er helt forferdelige sider. Jeg har bare vært innom én gang, og da fikk jeg vondt i hjertet og magen. Reklamens Hus har ligget døde lenge i påvente av hva som skjer med Kreativt Forum. Det er dumt å bruke store summer på nye nettsider, hvis det etter hvert skal komme en ny forening, sier Dahl.

Han er fast i troen på en sammenslåing.

- Det er to forskjellige foreninger med to forskjellige kulturer. KF er kreatørenes forening som arbeider med den gode idé, mens RF tradisjonelt har vært byråenes interesseorganisasjon. Vi er en liten bransje som sliter med de samme utfordringene. Derfor er det naturlig for oss å gå sammen, mener Dahl og opplyser at Reklamebyråforeningen i dag har mellom 1.80 og 1.900 medlemmer.

Han opplyser at det skal fattes en avgjørelse om nettsatsingen på neste styremøte i RF. Arbeidet med nettstedet skal allerede ha kommet et godt stykke på vei.

- Vi får se hvor langt man er kommet i prosessen og sondere hvilke muligheter som er realistiske for oss sammen på nettet, sier Dahl til digi.no.

Til toppen