Konkurskø for IT-konsulenter

Det gikk verst utover konsulentene viser oversikten over fjorårets IT-konkurser.

Konkurskø for IT-konsulenter

Det gikk verst utover konsulentene viser oversikten over fjorårets IT-konkurser.

Mange selskaper knekker ryggen i nedgangstider. Antall konkurser gjennom et helt år kan derfor gi en pekepinn på hvordan det står til med IT-bransjen.

digi.no har gått gjennom tallene fra Konkursregisteret de siste to årene, og hentet ut statistikk for typisk IT-næring.

Det var i fjor at uttrykket finanskrise kom på alles lepper, og særlig på høsten satte de økonomiske nedgangstider inn for alvor også her i Norge.

Det store antallet virksomheter som måtte legge inn årene innen IT-bransjen viser at denne næringen på ingen måte ble spart.

Konkursregisteret lager årlige oversikter over antallet konkurser blant alle norske selskaper, kategorisert etter et bredt utvalg sektorer og næringer. digi.no har skilt ut tall fra kategoriene som er naturlig tilknyttet IT-bransjen. Det inkluderer telekommunikasjon, konsulentvirksomhet, databasedrift og vedlikehold.

Ut fra dette utvalget går det frem at antallet konkursåpninger økte markant i 2008 sammenlignet med 2007. Totalt gikk 188 norske IT-virksomheter dukken i fjor, mot 116 året før. Veksten utgjør hele 62 prosent.

Verst gikk det ut over IT-bransjens konsulentselskaper. Hele 130 virksomheter gikk overende i fjor. Det er nesten en dobling sammenlignet med året før.

Også innen drift av databaser gikk konkursraten opp markant fra 2007 til 2008, med en dramatisk økning fra 15 til 29 konkurser i perioden.

For kategorien «telekommunikasjoner» har tallene holdt seg helt stabile, med 24 konkurser begge årene.

Ikke overraskende er det i Oslo og Akershus at flest selskaper måtte gi tapt. Godt over halvparten av landets IT-konkurser kom i disse to fylkene.

Antallet IT-relaterte konkurser i landets fylker 2007-2008 (Kilde: Konkursregisteret)
Antallet IT-relaterte konkurser i landets fylker 2007-2008 (Kilde: Konkursregisteret)
De fleste fylker fikk en markant oppgang i antall IT-relaterte konkurser i perioden. (Kilde: Konkursregisteret)
De fleste fylker fikk en markant oppgang i antall IT-relaterte konkurser i perioden. (Kilde: Konkursregisteret)
130 IT-konsulentvirksomheter måtte gi opp i fjor, nesten en dobling fra 2007. (Kilde: Konkursregisteret)
130 IT-konsulentvirksomheter måtte gi opp i fjor, nesten en dobling fra 2007. (Kilde: Konkursregisteret)
Til toppen