Konsesjoner kan tildeles innen høsten

Regjeringen har lagt fram Stortingsmelding nr 24 om tilgang til mobilnett og om innføring av tredje generasjons system for mobilkommunikasjon. Fire landsdekkende konsesjoner kan tildeles allerede innen høsten.

Regjeringen har lagt fram Stortingsmelding nr 24 om tilgang til mobilnett og om innføring av tredje generasjons system for mobilkommunikasjon. Fire landsdekkende konsesjoner kan tildeles allerede innen høsten.

Konsesjoner skal tildeles etter anbudskonkurranse.

- Vi vil lyse ut umiddelbart straks Stortinget har behandlet meldingen, sier samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll.

Regjeringen ser for seg at Norge kan høste store fordeler ved å være tidlig ute med et bredbånds mobilt nettverk for multimedia, tale og data. Etter anbefaling fra Post- og teletilsynet som blant annet har vurdert tekniske spørsmål knyttet ti utnyttelse av radiofrekvenser, ønsker regjeringen å lyse ut fire landsdekkende konsesjoner. Den utbredte misnøyen med dagens GSM "duopol" har sikkert også blitt tatt med i betraktningen.

De som søker konsesjon skal først og fremst vurderes etter utbyggingshastighet og dekningsgrad. Minste krav er et operativt nettverk innen fem år i landets seks største byer, samt Bodø og Tromsø. Regjeringen ønsker videre at abonnentene på tredje generasjonssystemet gis tilgang til det nasjonale GSM-nettet. Den vurderer offentlig kjøp av tjenester for å bedre dekningsgraden utover minimumskravet.

Den norske tidsplan følger sånn noenlunde den som legges opp for EU. Der regner man at de første 3G-nettene kan være operative i løpet av 2002. Informsjonsdirektør Per Bjørkum i Netcom regner med at hans selskap vil få konsesjon. Han er glad for femårsfristen til at tjenesten skal gjøres landsdekkende, og tror Netcom vil kunne greie å debutere den omtrent samtidig som EU. Han antar dessuten at det å drive et nasjonalt GSM-nett vil telle positivt når 3G-konsesjoner skal tildeles.

Regjeringen tar ikke utvetydig stilling for UMTS-standarden ("Universal Mobile Telecommunications System") som EU har vedtatt, men "åpner" for andre standarder.

Stortingsmelding 24 er svært opptatt av såkalte "virtuelle operatører", definert som uavhengige tjenestetilbydere som får tilgang til eksisterende mobiloperatørers radioaksessnett for på den måten å produsere og selge mobiltjenester i konkurranse med egne mobiloperatører - og med egne SIM-kort hos abonnentene.

- Vi har vurdert å pålegge de som driver mobilnettet å gi tilgang til slike virtuelle operatører, sier samferdselsminister Fjærvoll.

- Vi har på det nåværende tidspunkt valgt å ikke gi et slikt pålegg, fordi det kan redusere motivet til å investere i selve nettet. Dessuten har ikke EU tatt stilling til dette spørsmålet.

Utenom 3G mobil tar stortingsmeldingen opp et par viktige saker. Telias konsesjon for DCS 1800 falt tilbake til staten på grunn av fusjonen med Telenor, og det staten får tilbake gir den ikke igjen. Departementet skal vurdere konsesjonen videre. Ellers går departementet inn for at tilbydere med sterk markedsstilling skal ha plikt til å tilby andre aktører å leie faste aksesslinjer, fra abonnementssiden av sentralen og framtil abonnenten. Plikten bør fastsettes i forskrift, mener departementet.

Til toppen