Konsulent-prisene løfter seg

Bekk-sjef Olav Folkestad rapporterer at konsulent-prisene har snudd etter tre års fall.

Bekk-sjef Olav Folkestad rapporterer at konsulent-prisene har snudd etter tre års fall.

Et nytt tegn på bedre tider for etter en lang og hard nedtur.

Management- og IT-konsulentselskapet Bekk omsatte i 2003 for 80,3 millioner kroner med et årsresultat på 12,5 millioner kroner, forteller Bekk-sjef Olav Folkestad. Han har gode nyheter ikke bare for seg og sine.

- Året under ett er tallene på nivå med fjoråret, men andre halvår var spesielt positivt med høy etterspørsel og vekst i både omsetning og antall ansatte.

Olav Folkestad vet alt om bransjens utvikling de siste årene - Bekk ble startet opp 1. april 2000, 20 dager etter at Nasdaq nådde sitt toppunkt.

- Fallet i markedspriser stoppet opp midtveis i året og timeprisene viste i andre halvår tegn til positiv utvikling for første gang på tre år, forteller Folkestad.

Utviklingen i Bekk understrekes av tall og informasjon fra mange andre konsulentselskaper, blant annet Accenture som i fjor høst begynte å rapportere om bedre belegg. Men Bekk er de første som rapportere om økte priser.

- Vi ser ikke lengre den ødeleggende prisdumpingen som har rammet konsulentbransjen i flere år. Kundene etterspør erfaren og riktig kompetanse og er villig til å betale for dette, forteller Bekk-sjefen.

Dette har fått Bekk til å gi gass. Folkestad forteller at han etter nyttår har ansatt fem ny og staben derfor nå teller rett under 100 hoder. De bedre tidene gir seg også utslag i en solid ordrereserve.

− Vi har opplevd økt etterspørsel innen systemintegrasjon, portalløsninger og management consulting. Disse områdene gjorde at 2003 ble nok et godt år for Bekk. Spesielt andre halvår 2003 vil jeg betegne som en av de beste periodene for selskapet noensinne, konkluderer Folkestad.

Til toppen