Konsulentene under skjorta

Mange konsulenter er dyre å leie. Noen vil være et rimelig alternativ. Her kan du lese om noen som mener de ikke koster skjorta.

Mange konsulenter er dyre å leie. Noen vil være et rimelig alternativ. Her kan du lese om noen som mener de ikke koster skjorta.

Inge Trondsen, Jan Kåre Arnesen og Jacob Aas Revold (bildet) fikk en idé i fjor høst.


På nettsidene til Konsulentene.com forteller de tre gründerne at idéen "ble født en sen kveld i en tåke av sigarøyk over et ørtynt glass Whisky." Da de rullet ut av sine respektive sengekammer dagen derpå og idéen fortsatt stod like krystallklart foran dem, skjønte de at dette måtte de gjøre noe med.

I november ble konsulentene.com lansert. Det er et interesseforum og nettverk hvor selvstendige konsulenter og enkeltmannsforetak kan utveksle erfaringer og formidle oppdrag. Det er også en markedsplass hvor kunder kan kjøpe konsulenttjenester. Medlemmene har kompetanse innenfor et vidt spekter av fagområder, som prosjekt og rådgivning, IT drift og administrasjon, programmering, grafisk design, IT nettverk, webdesign og redaksjonelt tekstarbeide.

- Det spesielle med Konsulentene.com er at vi driver "non-profit". Det er ingen stor administrasjon eller kostbare kontorlokaler. Kontakten skjer via e-post eller mobiltelefonen, som går på rundgang mellom oss i styringsgruppen, sier Jan Kåre Arnesen.

- Et annet viktig prinsipp med konsulentene.com er at medlemmene skal tjene penger både når de får oppdrag og når de selv genererer oppdrag for andre. Slik håper vi å motivere medlemmene til å generere jobber inn i nettverket, sier Inge Trondsen.

Mange bedrifter opplever, ifølge Konsulentene.com, at de betaler skjorta når de kjøper konsulenttjenester innenfor IT, grafisk design, webdesign eller informasjon. Konsulentene.com har som mål å være et rimeligere alternativ uten at det går ut over kvaliteten på de tjenestene de leverer.

Selv forklarer de hvordan de skal klare å levere billigere konsulenttjenester slik: Vi er et rimeligere alternativ fordi vi ikke et firma med kostbar administrasjon, direktør med fallskjerm og budsjetter som tar høyde for smøreturer til Monaco, men et nettverk av selvstendige konsulenter. Vi står derfor fritt til å selge våre tjenester uten fordyrende mellomledd eller varesalg i tankene.

Jacob Aas Revold sier til digitoday.no at de nå er 12 konsulenter i nettverket (Målet er å være 50 innen utgangen av året). Disse jobber selvstendig - sammen. Alle er selvstendig næringsdrivende. På spørsmål om konsulentene opplever konkurranse seg imellom, svarer Revold at det er meningen at de skal kunne spille litt på lag.

- Oppdrag som kommer inn via Konsulentene.com vil bli fordelt etter kapasitet og kompetanse, sier han.

Revold mener de har nok å gjøre, og er ikke bekymret for oppdragsmengden i tiden fremover.

Til toppen