Konsulenter holder det de kan for seg selv

Hafslund kritiserer konsulent-selskaper for manglende vilje til kompetanse-overføring.

Konsulenter holder det de kan for seg selv

Hafslund kritiserer konsulent-selskaper for manglende vilje til kompetanse-overføring.

Jobbmarkedet er svært godt for kvalisererte IT-folk. Det gir gode tider for konsulentselskaper som tjener godt på å leie ut folk til høye timepriser. Bedrifter som ikke klarer å tiltrekke seg nok arbeidskraft blir nødt til å leie inn ressurser fra konsulentselskapene.

I tillegg til at dette koster mye penger, er det også et stort problem at mange konsulentselskaper ikke gjennomfører en ordentlig kompetanseoverføring til kunden.

- IT-kompetanse er vanskeligere å få tak i enn noen gang før. Vi er, som de fleste andre store bedrifter, avhengige av å hyre inn spesialisert IT-kompetanse. Selskaper som ikke prioriterer kompetanseoverføring gjør rett og slett ikke en god nok jobb. Dessverre er det mange av disse, sier Knut Vonheim, prosjektleder i Hafslund.

Integrate er et lite norsk konsulentselskap. De omsatte for litt over 14 millioner kroner i 2005, noe som var en kraftig økning fra litt over fem millioner kroner i 2004. Selskapet sadministrerende direktør, Kristianne Storehaug, mener at de små konsulentselskapene, som dem selv, er bedre enn de store på kompetanseoverføring.

- Det ser ut til at små konsulentselskapene tar langt mer ansvar for kompetanseoverføring enn de store. Mange store konsulentselskaper ruller ut et stort apparat, gjør en jobb og trekker seg ut før de kaster seg over neste kunde. Og dermed er oppdragsgiverne like langt. Dette er en ukultur, og jeg forstår ikke at flere selskaper ikke ser kompetanseoverføring som et middel for å oppnå langsiktige kundeforhold, sier Storehaug.

Storehaug etterlyser en mer kritisk holdning til sin egen bransje fra kundene.

- Det er ingen tvil om at både offentlige og private virksomheter er altfor ukritiske til konsulentselskapene. Ved å kreve at konsulentselskapene vektlegger kompetanseoverføring til oppdragsgiveren underveis i prosjekter, vil de sitte igjen med langt større og mer langvarige gevinster enn det som er hovedregelen i dag. Man kan tjene mye på å trekke til seg riktige konsulentselskaper, de som vektlegger kompetanseoverføring, sier Storehaug.

Hafslund er bare ett av mange store selskaper som kjenner problemstillingen på kroppen, ifølge Storehaug.

Til toppen