Timepris for IT-konsulenter

Konsulenter innen IT-sikkerhet kan ta 1000-lappen mer i timen enn systemutviklere. Se oversikt over hva du kan ta deg betalt som IT-konsulent

Konsulentpriser er ofte godt bevarte forretningshemmeligheter, men vi gir deg en pekepinn på hva du bør ta i timen som IT-konsulent.

Hva kan du ta deg betalt som IT-konsulent?
Hva kan du ta deg betalt som IT-konsulent? (Illustrasjonsfoto: Unsplash)

Konsulentpriser er ofte godt bevarte forretningshemmeligheter, men vi gir deg en pekepinn på hva du bør ta i timen som IT-konsulent.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Er du IT-konsulent og lurer på hvilken timepris du skal legge deg på? Konkurransemessige forhold og taushetsbelagte forretningsavtaler gjør at dette ikke er noe som du enkelt kan finne ut av ved å spørre søkemotoren din. 

Digi har likevel prøvd å finne noen svar. Vi har snakket med konsulentformidleren Ework og bedt om innsyn hos offentlige aktører for å finne svar på hvordan ulik type kompetanse verdsettes i konsulentmarkedet i 2021.

Avgjørende for hvilken pris du kan ta vil opplagt være basert på erfaring, spisskompetanse og hva som er behovet i tiden.

Thomas Tømmernes, leder for IT-sikkerhet i Atea, skriver på Digi at «hele samfunnet skriker etter arbeidskraft med rett IT-sikkerhetskompetanse». Samtidig melder store aktører som Statnett, Nav og Ruter at de følger trenden der offentlige selskaper ansetter egne utviklere, fremfor å leie inn. 

Kanskje er det noe av grunnen til at en konsulent innen IT-sikkerhet kan kreve 1000-lappen mer i timepris enn konsulenten som jobber med systemutvikling?

Skal vi tro tallene fra Ework i tabellen lenger ned i artikkelen vil du på øverste nivå kunne tjene hele 2700 kroner i timen dersom du er IT-sikkerhetsekspert. Systemutvikleren treffer taket på 1800 kroner.

Mest å tjene som konsulent innen sikkerhet

Ework Norge, en del av det store, europeiske konsulentformidlingsselskapet Ework-gruppen,  brukes av både offentlige og private selskaper, og også av enkeltmannsforetak.

Rune Rasen er administrerende direktør i Ework Norge.
Rune Rasen er administrerende direktør i Ework Norge. Foto: Privat

Rune Rasen, administrerende direktør i selskapet, bekrefter at kompetansen som etterspørres er innen sikkerhet. Men melder at utviklerne også er etterspurt, til tross for at selskaper i økende grad ansetter og bygger opp egne kompetansemiljø for utvikling. 

Når det gjelder de oppgitte timeprisene, påpeker Rasen at de vil variere mye, og at det derfor er vanskelig å oppgi en konkret pris. 

– Lengde og omfang på oppdraget, senioritet på konsulenten, om oppdraget kan utføres remote eller om må være i kundens lokaler spiller inn. I tillegg kan ulike kunder betale svært ulikt, sier han.

Ework sender oss likevel en oversikt innenfor de ulike IT-konsulent-områdene, med eksempler på roller, oppgaver og teknologi-felt.

Lengde på konsulenters erfaring vil spille inn, påpeker Rasen, og sier det er mange kategorier mellom de med null til to års erfaring og helt opp til ekspertnivå med 10 år og mer. Disse kategoriene vil kundene ofte definere ulikt, forteller han. 

Les også

– Objektivitet viktig for kunden

 Rasen er opptatt av å få frem at Ework er helt objektive i utvelgelsesprosessen, noe de mener har mye å si for hva kunden ender opp med å betale konsulentene.

– Dersom formidlingsselskapet har bindinger til enkelte konsulentselskaper eller tjener mer på å levere én konsulent fremfor en annen, er man ikke en objektiv formidler. Dette vil først og fremst gå utover kunden, enten ved at de betaler for mye for kompetansen de leier inn eller at de ikke får tak i den best egnede konsulenten fordi konsulentleverandøren ikke går ut i hele markedet og leter, sier Rasen.

Stort spenn i det offentlige

I det offentlige avslo de fleste instansene våre innsynsforespørsler eller så ble timepriser sladdet i dokumentene. Det har de lovhjemmel til, naturlig nok vil private aktører som utfører oppdrag for det offentlige beskytte sine timepriser i et marked drevet av konkurranse.

En offentlig instans gav oss likevel et mer fyldig svar. Bystyret i Oslo kunne ikke oppgi timepris per leverandør eller antall fakturerte timer per leverandør, men vi fikk en oversikt med totalsum og navn på leverandør som de fakturerte i 2020.

Her oppgav de at pris per time kunne variere mellom 580 kroner til 1879 kroner uten moms.

Totalsummene omfatter konsulentbruk, tjenester som følger med sentralt innkjøpte avtaler, tilpasninger, opplæring og konsulentbruk som omfattes av driftsavtaler.

Avtalen med Aventia Media gjaldt strømming av digitale politiske møter ut til offentligheten, noe de måtte begynne med grunnet nedstengning som følge av koronapandemien. 

Beløpet på nesten 2 millioner kroner til Acos gjelder et nytt saksbehandlingssystem kjøpt inn sentralt i Oslo kommune. Konsulentoppgavene gikk ut på å gjøre tilpasninger i løsninger og opplæring i forbindelse med innføring av systemet.

Stillestående marked

Tidligere i år skrev Digi om konsulentselskapet Capra Consulting, de fortalte om et marked som har stått stille i lang tid, siden årtusenskiftet, og at det er spisskompetanse som ofte utløser høy timepris.

– Det begynner på rundt 1150 kroner timen for helt nyutdannede utviklere, og går opp til 1950 kroner, men da er vi over på særtilfeller. De høyeste timeprisene er mest for korte oppdrag og spisskompetanse, da gjerne for oppdrag av begrenset varighet eller for å fikse et problem. Arkitektenes timepriser ligger generelt i det øvre sjiktet, sa daglig leder  i Capra Consulting, Aslak Ege.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen