Konsulenter på tapertoppen

De svenske internettkonsulentene troner øverst på listen over de aksjene som har vist svakest kursutvikling i år. På Oslo Børs har konsulentene vist en bedre utvikling, men det er en fattig trøst.

I dag troner Adcore AB, sammenslåingen av Connecta og Information Highway, toppen av taperlisten på Stockholmsbørsen. Adcore har i dag solgt unna alle filialer i utlandet etter at det har konstatert at det ikke finnes sjanse for lønnsomhet, og kursen faller 40 prosent:
Ser vi derimot på året under ett, får selskapet følge av flere internettkonsulenter på taperlisten (uthevet):


1. Adcore -90%
2. Framfab -82%
3. Cell -81%
4. Extended Capital Group -80%
5. Adera -79%
6. Nordifa-gruppen -79%
7. Enlight -77%
8. Luvit -77%
9. Vision Park Entertainment -77%
10. Ludvika Mining -73%
(Kilde: Dagens Industri)

Kursutviklingen for de norske selskapene som driver med konsulentvirksomhet (helt eller delvis) har vist en bedre utvikling, selv om den heller ikke er spesielt hyggelig:

1. EDB 0%
2. SOI -21,8%
3. ITE -40%
4. MED -50,4%

Til toppen