Konsulentgigant skal hjelpe nettstartere

Andersen Consulting har etablert Oslo Dot Com Launch Center hvor man skal hjelpe nye nettselskaper i etableringsfasen. Det tunge konsulentselskapet har som mål å bli den nye industriens veiviser til nettet og verdensmarkedet.

Andersen Consulting har etablert Oslo Dot Com Launch Center hvor man skal hjelpe nye nettselskaper i etableringsfasen. Det tunge konsulentselskapet har som mål å bli den nye industriens veiviser til nettet og verdensmarkedet.

Ett av verdens ledende konsulentbyråer, Andersen Consulting, etablerte 1.mars i år Oslo Dot Com Launch Center. Andersen Consulting satser mye på å hjelpe nettselskaper opp, frem og ut i den store verden.

Ved hjelp av sine kontakter i bransjen, 1 000 konsulenter i Norge samt et sterkt internasjonalt nettverk, tror konsulentselskapet at nettselskaper som vil satse i utlandet kan tjene mye på å hospitere ved Oslo Dot Com Center.

Lederen for senteret, Sigurd Fristad, sier til digi.no at konsulentselskapet har en avslappet holdning til nettselskaper. - Vi ser igjennom hypen, forsikrer han og mener at satsingen de nå gjør på den nye økonomien ikke er særlig annerledes enn det selskapet har tidligere har gjort.

- Vi har vært inne i alle bransjer og inne på alle plan i bedriftene. Det vi gjør nå er å hjelpe selskaper vi tror har et potensiale til å lykkes i den nye økonomien, enten det dreier seg om spinn-offs fra eksisterende selskaper, eller helt nye selskaper, sier Andersen partner Fristad til digi.no.

- Det vi skal gjøre for kundene våre er å hjelpe dem med det de trenger. Der har vi et godt utgangspunkt, siden vi er globale aktører med mye kompetanse på mange områder. Men vi skal ikke binde oss opp og si at vi skal være en inkubator, sier Fristad.

Andersen Consulting vil blant annet tilby gründere management-for-hire, strategirådgivning, utrulling til utlandet og all annen hjelp apparatet til det store selskapet kan stille opp med.

Andersen Consulting etablerte i 1999 et venturefond for å hjelpe selskaper Andersen hadde tro på. Selskapet etablerte også flere Dot Com Launch-senter rundt om i verden, for å få tak i disse selskapene. Til dette har Andersen brukt mer enn 1,2 milliarder dollar, noe som tilsvarer 9,6 milliarder norske kroner.

- Dot-Com senteret i Oslo skal være et virtuelt senter hvor konsulenter fra Andersen som jobber på oppstart-prosjekter, vil ha base. I noen tilfeller kan vi tilby kontorplasser, tilgang til teknologi og slike ting, men veldig ofte er det bare hodene våre oppstarterne trenger. Vi investerer også i selskapene hvis det skulle være nødvendig med frisk kapital, og da gjør vi det med bytte i aksjer som går inn i venturefondet, sier Fristad.

For å komme gjennom nåløyet og etablerer et samarbeid med Andersen, er det mye som skal være klart.

Blant annet må forretningsmodellen og planen ligge klar og man må ha et marked og et ønske om ekspansjon, i tillegg til en sterk ledelse.

- Det viktigste er forretningsplanen. Holder den og ledelsen som skal gjennomføre planen mål, så kan vi være interessert i å gå inn som partnere. Men holder den ikke, takker vi høflig nei. Vi vil bare satse på idéer og konsepter som har mulighet til å bli en av de tre største i sitt segment, sier Fristad.

Til toppen