Konsulentprisene flates ut i IT-bransjen

IT-rådgivere har levd godt på fete konsulentpriser, men nå snur pendelen.

Konsulentprisene flates ut i IT-bransjen

IT-rådgivere har levd godt på fete konsulentpriser, men nå snur pendelen.

Få bransjer har så utstrakt bruk av konsulenter som IT-bransjen. Det kan til tider virke som om det store flertallet av bransjens ansatte er IT-konsulenter i en eller annen form.

Noen konsulenter kan være veldig dyre. Det kan være begrunnet med erfaring, spesialkompetanse, utdanningsnivå eller rett og slett et stramt arbeidsmarked.

Men nå viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå at konsulentprisene er i ferd med å flate ut. Konsulentprisen på enkelte områder har til og med falt det siste kvartalet.

Mens prisen på IT-tjenesten i snitt økte med 5,9 prosent fra fjerde kvartal 2006 til den samme perioden i 2007, økte prisen fra tredje til fjerde kvartal bare med 0,3 prosent mot 1,3 prosent kvartalet før.

Det er IT-arkitektene og IT-rådgiverne som har kunne kreve mest i honorar. Denne gruppen hadde en vekst i konsulentprisene på henholdsvis 7,7 prosent og 7,2 prosent det siste året.

I det forrige kvartalet har prisene økt mest fra for dem med høyest kompetansenivå. Fra fjerde kvartal 2006 til fjerde kvartal 2007 økte prisene derimot med 10 prosent for dem med lavest kompetansenivå, mens prisene for dem med høyest kompetansenivå økte med bare to prosent i samme periode.

De fire kompetansenivåene er definert etter utdanning og lengde på arbeidserfaring:

  • Nivå 1: Utdanning innenfor området og inntil ett års erfaring.
  • Nivå 2: Utdanning innenfor området og ett til tre års erfaring.
  • Nivå 3: Minst tre års utdanning og mer enn åtte års erfaring.
  • Nivå 4: Ekspertkompetanse og minst sju til tolv års erfaring.
Til toppen