Konsumentene vil ha mer lagringsplass

Multimedia setter fører til større behov for lagringsplass hos privatbrukerne. Dette gjelder spesielt blant de yngre.

Multimedia setter fører til større behov for lagringsplass hos privatbrukerne. Dette gjelder spesielt blant de yngre.

En undersøkelse utført av KRC Research for Hitachi Global Storage Technologies, viser at voksne amerikanere i gjennomsnitt har lagret underholdningsfiler - inkludert film, musikk, foto og spill - med en samlet verdi på 1135 dollar på deres digitale lagringsenheter. Dette inkluderer PC-er av alle slag, MP3-spillere, digitale videoopptakere, mobiltelefoner, PDA-er, digitale kameraer og bærbare filmspillere. Appetitten for mer lagring vokser samtidig som brukernes livsstil blir med mobil.

Spesielt gjelder dette for forbrukerne i "generasjon Y", det mellom 18 og 24 år. Denne gruppen som er spesielt bevandret i dagens digitale forbrukerløsninger. I denne gruppen har hver person i gjennomsnitt lagret digital underholdning for 2199 dollar på sine digitale enheter.

Det spesifiseres ikke i pressemeldingen, men trolig gjelder disse tallene kun for innhold lagret på harddisker. Alt brukeren måtte ha lagret på brent CD- og DVD-plater kommer trolig i tillegg.

Dette er selvfølgelig hyggelige nyheter for lagringsindustrien. Hvis kostnaden for å lagre digitalt innhold bli lavere enn 10 prosent av verdien til innhodet, vil det ifølge undersøkelsen være billig nok til at innholdet blir permanent lagret.

- Etter hvert som harddisker krymper i størrelse og øker i kapasitet, vil de typer konsumentelektronikk dette har ført til endre hvordan folk samler og lagrer underholdning i hjemmene og livene deres, sier Bill Healy, senior visepresident for blant annet markedsføring i HDST, i en pressemelding.

- Unge mennesker er virkelig i sentrum av denne revolusjonen og har en enorm interesse for å skape seg en digital livsstil.

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med 1004 voksne amerikanere. Den viste også at:

  • 56 prosent av de spurte anser at alt de har lagret av bilder, musikk, film og dataspill er enten ganske viktig, verdifullt eller uvurderlig.
  • Nesten 20 prosent sa at deres digitale innhold var uvurderlig.
  • 49 prosent har mellom 1 og 200 GB med lagringskapasitet på tvers av alle deres elektroniske enheter.
  • 34 prosent har 21 GB eller mer lagringsplass.
  • 10 prosent har mer enn 200 GB med lagringsplass.
  • Den gruppen som mest sannsynlig har den største lagringskapasiteten, er de mellom 18 og 24 år.
  • 60 prosent av de spurte skulle ønske de hadde enda mer lagringsplass
  • Nesten en tredel sa at de skulle ønske de hadde "så mye lagringsplass at det aldri ble et problem". Dette gjaldt spesielt for de yngste, som i snitt hadde nesten 1200 musikkspor lagret - tre ganger så mye som gjennomsnittet av befolkningen.

Muligheten for å skaffe seg betydelig lagringsplass er selvfølgelig også blitt bedre med årene. Det tilbys nå interne harddisker som kan lagre 500 GB. Dessuten har eksterne ekspansjonsgrensesnitt som USB 2.0 og Firewire gjort det enklere å koble til eksterne harddisker med fullt akseptabel overføringshastighet. Dette har ført til at mange av de ivrigste konsumentene har mange terabytes med harddiskbasert lagringsplass tilgjengelig, uten å måtte ta i bruk spesielle og kostbare løsninger.

Til toppen