Kontra fra Riksagenten

Agenten som ble avslørt av digi:media tidligere idag, slår nå kontra etter at flere av avisene på nettet har reagert overfor Riksnett.

Agenten som ble avslørt av digi:media tidligere idag, slår nå kontra etter at flere av avisene på nettet har reagert overfor Riksnett.

- Annonsene våre er vi villige til å fjerne fra tjenesten, for det er ikke de vi tjener penger på, det er brukerne, sier daglig leder Rolf Larsen i Riksnett til digi:media.

Etter at digi:media tidligere i dag gikk ut på lederplass mot Riksagenten, fordi denne tjenesten henter redaksjonelt stoff fra andre og setter dette inn Riksnetts egen annonsebetalte ramme, har flere nettpublikasjoner reagert.

Tidligere idag sa Larsen at han ville ta saken opp med Riksnetts juridiske rådgiver, dersom tjenesten brøt mot gjeldende lover og regler. Etter de reaksjonene han har fått fra andre nettpublikasjoner, ønsker han nå en dialog om saken.

- Vi har på ingen måte tenkt til å innta noen steil holdning i forhold til denne tjenesten, og fra vår side ønsker vi en saklig dialog om denne tjenesten, sier Larsen.

Han mener imidlertid at utspillet fra digis ansvarlige redaktør, Pål Leveraas, var for lite konkret og ikke innbød til noen saklig dialog om saken.

- Vi våger påstanden at agenter øker antall besøkende hos innholdsleverandører som benyttes. Så lenge innholdsleverandørene sørger for å annonsere på sine nyhetssider, så undergraves ikke

inntektspotensialet på annonser, men tvert i mot så øker det, sier han.

Han mener likevel at den debatten som Leveraas har reist er prinsipielt viktig.

- Debatter som denne er veldig sunt og vi lytter til alle konstruktive innspill, sier han.

Leveraas på sin side holder fast på sin kritikk av Riksagenten. Han sier til digi:media at problemet er at Riksnett tar nyhetene ut av den redaksjonelle rammen de var satt i, for så å sette de samme nyhetene inn i sin egen ramme.

- Det blir som om Dagbladet skulle presentere VG's nyheter over åtti prosent av sine sider og selge annonser rundt dem.

Leveraas legger til at Kanal 1 ikke vil åpne for Riksagenten på sine nyheter, før disse nyhetene presenteres i den rammen som Kanal 1 setter dem i.

Til toppen