Kontrakter reddet for norsk IKT-bransje

Norge skal være med på det kommende europeiske GPS-systemet, til glede for IKT-bransjen.

Norge skal være med på det kommende europeiske GPS-systemet, til glede for IKT-bransjen.

Europa har lenge diskutert behovet for et eget satelittbasert posisjoneringssystem. I dag er all bruk av GPS-utstyr i Europa avhengig av USAs militære satelittbaserte posisjoneringssystemer.

I 2002 bevilget EU Europa over 24 milliarder kroner til det såkalte Galileo-prosjektet, som er et globalt nettverk bestående av 30 satelitter.

Satelittene vil bli brukt som navigasjonsnettverk for skip, biler, fly og romfartøyer og for mobilbrukere.

I går var det vill jubel hos den norske romfartsindustrien. Ifølge Aftenposten har romfartsnæringen i Norge lenge fryktet tap av storkontrakter, dersom EU overtar det videre utviklingsansvaret for satlittnavigasjonen i Galileo.

Norge har samarbeidet med European Space Agency (ESA) og investert 76 millioner kroner på videre utvikling av Galileo. Men et EU-monopol om prosjektet kan forhindre anbudsinvitasjonen med store verdier for norske bedrifter.

I går søkte den norske regjeringen EU-kommisjonen om innflytelse på EU-siden. Det ble samtidig gjort klart at Regjeringen vil bidra med 76 millioner til romfartsnæringen i Norge, skriver Aftenposten.

Regjeringen ser store gevinster for norsk industri ved å være med i de videre fasene av Galileo-programmet. I tillegg er det strategisk viktig å kunne være med på å påvirke utbygging, dekningsareal og bruksområder.

Til toppen