Kontrer russisk initiativ for «skole-Linux»

Microsoft vil avspore «Russian OS» ved å tilby skolene råbillig Windows og Office.

Kontrer russisk initiativ for «skole-Linux»

Microsoft vil avspore «Russian OS» ved å tilby skolene råbillig Windows og Office.

Det russiske nettmagasinet Cnews.ru melder at Microsoft og Intel har alliert seg med en veldedig russisk stiftelse, Volnoje Delo, i et prosjekt som tar sikte på å doble tallet på PC-er i russiske barneskoler i løpet av fem år.

Avtalen går ut på å fordele 200 000 bærbare PC-er forhåndslastet med «Microsoft Student Innovation Suite» i løpet av 2008. Suiten består vesentlig av Windows XP og en formodentlig eldre utgave av kontorpakken Microsoft Office.

Microsoft Russland, som ledes av Birger Steen, tidligere sjef for Microsoft Norge, tilbyr vanligvis skoler å kjøpe denne pakken for rundt 80 kroner per elev. Denne kraftige rabatten er ledd i et program for å motarbeide piratkopiering. Avtalen med den veldedige stiftelsen innebærer at prisen reduseres ytterligere, til under 20 kroner.

Dersom prosjektet viser seg å være vellykket, vil det gjentas hvert år i ytterligere fire år, slik at det til sammen fordeles en million bærbare PC-er med Microsofts system- og programvare til russiske barneskoler. Per i dag skal det være 700 000 PC-er i russiske barneskoler.

Steen sier til Cnews.ru at dette er verdens første veldedige prosjekt i stor skala med Student Innovation Suite.

Det opplyses at PC-ene først og fremst skal gå til skoler i usentrale strøk, men nøyaktig hvilke områder det dreier seg om er ennå ikke klart.

Tiltaket tolkes som et forsøk på å kontre et offentlig prosjekt innen åpen kildekode, som tar sikte på å utvikle noe Cnews.ru kaller «Russian OS»: En Linux-klient med applikasjoner i åpen kildekode, altså en slags russisk variant av den norske Skolelinux-pakken.

«Russian OS» ble kunngjort av den russiske regjeringen i midten av oktober. Pakken har betydning ut over skoleverket, siden hensikten er å bidra til å redusere Russlands avhengighet av utenlandsk programvare. Det skal gjennomføres tre pilotprosjekter med «Russian OS» i 2008, og i 2009 skal pakken «installeres på hver datamaskin i [russiske] skoler», ifølge uttalelsen fra regjeringen.

Anbudene for å utvikle pakken skulle sendes ut i nær framtid, het det. Et av selskapene som ifølge Cnews.ru er aktuell for anbudet, ALTLinux, sier det er så mye å ta av fra eksisterende arbeid med Linux, at de vil kunne framstille en tilfredsstillende løsning innen utgangen av 2007. De understreker at det også må tas tiltak for å opprette hensiktsmessige løsninger for support.

Daglig leder i den veldedige stiftelsen som samarbeider med Microsoft, sier de reforhandler avtaler med leverandørene hvert kvartal, og at de løpende overvåker markedet for å sette sammen den pakken de mener er best for elevene.

De sier de er naturlig at PC-ene som de fordeler også forhåndslastes med åpen kildekodeprogramvare.

Ut fra disse forutsetningene ser det ut som om Microsoft kan være forholdsvis sikre på å få distribuert den råbillige utgaven av Windows XP og Office gjennom skole-PC-ene til Volnoje Delo i inneværende kvartal, men at de kan være nødt til å forsvare seg mot en forløper til «Russian OS» allerede om tre måneder.

    Les også:

Til toppen