Kontrollert fildeling

FolderShare er kanskje det mest brukervennlige programmet og er da også kjøpt opp av Microsoft, men du kan fortsatt laste ned det originale programmet. Med Foldershare kan du sette opp hvilke mapper du vil dele og så invitere andre brukere og gi dem tilgang. Om andre brukere skal må ha Foldershare eller om de bare trenger en nettleser kan du styre. Foldershare skryter av høy sikkerhet - alle filer blir kryptert før de blir sendt. En av de store fordelene med Foldershare at du ikke trenger en fast IP-adresse. Den eneste begrensningen er at enkeltfiler ikke kan være større en 2 GB.
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Norske Mamut har lansert et veldig sikkert system som heter "Teamwork 2006". Systemet gir deg en nettbasert lagringskonto på Mamuts servere. I tillegg kan du nå også dele filer med andre brukere av tjenesten. Gratis-versjonen begrenser volumet på filer du skal dele til 250 MB. Her kan du lese mer om Teamwork 2006.
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

BadBlue (gratisversjon) er et avansert og brukervennlig alternativ, men den krever en fast IP-adresse eller tilleggsprogrammer som DNS2Go. Gratis-versjonen av Badblue lar deg gir deg egentlig en full webserver med mulighet for å dele ut forskjellige filer til ulike brukere. Brukere kan også søke.
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Project Neon minner om Badblue og krever trolig en fast IP-adresse. I tillegg til å dele ut alle typer filer, kan du også lage ferdige fotoalbum og styre hva hvilke brukere får tilgang til. Du kan også gjøre innholdet tilgjengelig for alle som har det samme programmet.
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

GMail Drive er en utvidelse til Windows som oppretter et virtuelt filsystem basert på en Google Gmail-konto brukeren har tilgang til. Dette gjør at Gmail-kontoen, som har minst 2 GB lagringsplass, kan brukes som et lagringsmedium. Ved å kontoen tilgjengelig for flere, kan filene som er lagret der, deles med andre.
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

FTP er en velkjent teknologi for de fleste. Har man en maskin som er koblet til nettet med en fast IP-adresse, har en dynamisk IP-adresse som sjelden endres eller benytter en dynamisk DNS-tjeneste, er vil FTP for mange være den beste løsningen. Noe som i blant er en stor fordel, er filene overføres direkte mellom brukerne, uten å måtte mellomlagres hos en tredjepart. Men da kreves det til gjengjeld at maskinene programvaren er installert på, er skrudd på og tilgjengelig på nettet når motparten vil laste ned filene.

Det finnes en rekke FTP-servere for Windows. En som skal være både enkel og fleksibel å bruke, er zFTPServer Suite . Som klient for nedlasting kan for eksempel en vanlig nettleser benyttes. For å laste opp, kreves ofte en mer tilpasset klient. FileZilla er et eksempel på en slik.

zFTPServer Suite
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

En ulempe med vanlig FTP er at trafikken ikke er kryptert. Da er varianten SFTP bedre, men ikke like vanlig i Windows-sammenheng. Det er ikke mange fritt tilgjengelige SFTP-servere til Windows, men Core mini-sftp server kan kanskje gjøre nytten. Det er et svært enkelt program. Vær klar over at SFTP krever at klienten støtter protokollen. Nevnte FileZilla er blant de som kan brukes.

Core mini-sftp server
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Også weben kan brukes til å dele filer, men den egner seg best til deling i én retning – nedlasting. Http File Server (HFS) er et eksempel på en webserver for Windows, som også skal være spesielt egnet for deling av filer. Den kan integreres inn i Windows Explorer på serversiden, slik at filer og mapper enkelt kan deles fra kontekstmenyen (høyreklikk) eller ved å dra filene over i programvinduet. HFS er et frittstående program som ikke behøver å installeres.

I likhet med FTP og SFTP er det en fordel at maskinen som deler ut filene har fast IP-adresse.
Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Til toppen