Kontrollørene rømmer Post- og teletilsynet

Telenor og de andre teleselskapene får det lettere fremover. For nesten alle kontrollørene i tilsynet byttes ut.

Telenor og de andre teleselskapene får det lettere fremover. For nesten alle kontrollørene i tilsynet byttes ut.

Det kan bli enklere å være Telenor og de andre teleselskapene i årene fremover. For stadig større deler av staben i Post- og teletilsynet blir nyansatte og uerfarne.

Årsaken er at tilsynet skal flytte til Lillesand, trolig i mars eller april 2007. Men bare tre av 140 ansatte har så langt sagt ja til å flytte til Lillesand.

Tilsynet er derfor midt i en nesten total utskiftning av staben. En god del har allerede sagt ja til et tilbud om en sluttpakke.

– 70 ansatte har allerede sluttet eller har inngått avtale om å slutte, forteller informasjonssjef Anne Marie Storli til digi.no.

Sluttpakken har vært syv måneders lønn eller støtte til studier. Tilsynet har også gitt tilbud om å få inkludere reisetiden fra Oslo til Lillesand inkludert i arbeidstiden i to år.

– Det er 25 til 30 ansatte som vurderer å pendle, forteller Storli.

Litt overraskende har tilsynet ikke hatt noen problemer med å rekruttere. Man kunne ha trodd at få ville søke på jobber som var planlagt flyttet. Men tilsynet har ansatt 50 stykker i løpet av året.

– Vi har hatt god søkning til jobbene vi har utlyst, forteller Storli.

Til toppen