Kontroversielt EU-direktiv om opphavsrett på Internett

Et direktiv om opphavsrett på Internett er onsdag ventet vedtatt i EU-kommisjonen. Direktivet har allerede skapt debatt etter at et høringsutkast tidligere lekket ut på nettet.

Et direktiv om opphavsrett på Internett er onsdag ventet vedtatt i EU-kommisjonen. Direktivet har allerede skapt debatt etter at et høringsutkast tidligere lekket ut på nettet.

Direktivet skal harmonisere opphavsretten og sørge for en ensartet implementering av to nye WIPO-traktater i alle de femten medlemslandene. Utkastet ble sendt ut allerede tidlig i november med ti dagers høringsfrist, men kommisjonen har flere ganger utsatt behandlingen av det kontroversielle direktiv, fordi det har vært vanskelig å komme frem til en tekst som alle kunne enes om.

- Hva vi enn vedtar, vil det få negativ mottakelse et sted. Det er ikke mulig å gjøre alle til lags, sier Elisabetta Olivi til nyhetsbyrået Reuters. Hun er pressetalskvinne for kommisjonær Mario Monti, som har hatt oppgaven med å utforme teksten.

Det er ventet at rettighetsorganisasjoner vil kritisere direktivet for å komme til kort i å beskytte opphavsretten, mens den europeiske konsumentorganisasjonen, BEUC , tidligere har uttalt at direktivet slik det er utformet, går for langt i å beskytte rettighetshaverne.

Hovedstyret i norske Kopinor fikk en første presentasjon av utkastet 6. november. Kopinors administrerende direktør, John Willy Rudolph, sier til digi.no at han ser klare mangler i utkastet. Han er likevel positiv til at det inntar samme holdning til opphavsrett, som Kopinor inntok under Geneve-konferansen i fjor.

Der gikk Kopinor inn for at reproduksjonsbegrepet skulle defineres så bredt som mulig, og at hvert unntak skulle defineres spesifikt. Den norske delegasjonens offisielle traktatforslag ville derimot at nettsurfing ikke skulle kunne regnes inn som reproduksjon. Kopinor mente at dette forslaget ville skape usikkerhet om opphavsmennenes rettigheter til sine åndsverk.

- EU har i sitt utkast valgt den fremgangsmåten vi tok til orde for i Geneve. Det skal bli spennende å se hva som kommer ut i neste runde, sier Rudolph.

Mange flere runder er ventet før noe rammeverk på Internett kan sies å være på plass. Om kommisjonen nå vedtar direktivet, er det bare første runde i en lang prosess der Europa-parlamentet og alle de nasjonale regjeringene skal være med.

Vanskelige spørsmål som nettaktørenes ansvar og juridisk ansvarsfordeling på Internett, vil først behandles i egne direktiv som ikke er ventet før til våren.

Til toppen