Kopibeskyttelseslov verner overpriset skriverrekvisita

Lexmark bruker kopibeskyttelsesloven DMCA for å hindre tredjepart fra å levere rimelige tonerkassetter til selskapets skrivere.

Lexmark bruker kopibeskyttelsesloven DMCA for å hindre tredjepart fra å levere rimelige tonerkassetter til selskapets skrivere.

Flere skriverleverandører merker sine tonerkassetter med spesielle elektroniske brikker, og utstyrer skriverne sine med programvare som gjør at de går i stå dersom tonerkassetten ikke har den nødvendige brikken. Praksisen hindrer tredjepart fra å levere alternative tonerkassetter, eller fra å etterfylle kundens brukte kassetter. Motivet er å opprettholde de høye marginene på tonerkassetter, for å motvirke de lave marginene på selve skriverne. EU har vedtatt lovgivning for å forby denne typen virksomhet fra 2006.

Les også

Et amerikansk selskap som ellers fokuserer på vern mot statiske utladninger, Static Control Components, har framstilt brikker som uavhengige tonerkassettleverandører kan klebe til sine produkter for å få skriverne til å tro at det dreier seg om originalvare. Static Control leverer selv tonerkassetter som reduserer driftskostnadene til brukere av skrivere fra Lexmark og Hewlett-Packard. Som bildet til høyre viser, slår påskriften på Smartek-brikken stolt fast at det ikke er et HP-produkt.


Static Control har tatt initiativet til en kampanje mot det de mener er "OEM warfare", og identifisert HP som hovedfienden.

Fra skriverleverandørsiden er det Lexmark som leder an i en motoffensiv, med et søksmål anlagt 30. desember 2002. Betegnende nok er det kopibeskyttelsesloven DMCA ("Digital Millennium Copyright Act") som brukes som brekkstang: Påstanden er at Smartek-brikken bryter den elektroniske beskyttelsen som er nedfelt i programvaren i Lexmarks skrivere. DMCA kriminaliserer enhver form for brudd mot elektronisk kopibeskyttelse. Trolig har Lexmarks jurister valgt DMCA-loven fordi den i motsetning til mer markedsorienterte lover knapt erkjenner at forbrukere har rettigheter.

DMCA ble vedtatt av USAs nasjonalforsamling i 1998 etter press fra musikk- og filmindustrien, og er blitt sterkt kritisert for ensidig å gjenspeile denne industriens interesser. Loven forbyr kopiering til privat bruk, i strid med annen lovgivning om opphavsrett. I den første store saken der DMCA lå til grunn for en anklage, ble det russiske selskapet ElcomSoft frifunnet for å ha laget og distribuert et program som brøt kopibeskyttelsen til Adobes e-bokformat.

Les også

At Lexmark tyr til DMCA for å verne overprisingen av tonerkassetter, framhever lovens forbrukerfiendtlige profil, og gir ny ammunisjon til fire kongressmedlemmer som har lagt fram endringsforslag til loven.

Fredag markerte Lexmark en liten seier da Static Control gikk med på midlertidig å trekke Smartek-brikken fra handelen. I søksmålet krever Lexmark at brikken må forbys umiddelbart. Dommer Karl Forester vil ta stilling til dette kravet om kort tid, meldes det.

Til toppen