Kopieringsmetoder for DVD kan sensureres

Høyesterett i California har bestemt at domstoler kan hindre Internett-brukere fra å publisere kode som gjør det mulig å kopiere DVD-filmer.

Høyesterett i California har bestemt at domstoler kan hindre Internett-brukere fra å publisere kode som gjør det mulig å kopiere DVD-filmer.

I en rettssak som ble avsluttet mandag tok California Supreme Court stilling i en sak hvor retten til beskyttelse av forretningshemmeligheter ble prøvet mot retten til ytringsfrihet.

Andrew Bunner, en programmerer fra San Francisco, publiserte ifølge Wired kode som kunne utnyttes til ulovlig å kopiere DVD-filmer. Koden gjør det mulig å knekke et krypteringsprogram som filmindustrien benytter når lovlige DVD-kopier masseproduseres.

    Les også:

Tidligere har en dommer i San Jose beordret Bunner til å fjerne koden fra Internett, men en ankedomstol i San Jose opphevet senere beordringen, fordi den mente at beskyttelse av forretningshemmeligheter ikke er like viktig som den grunnlovsfestede retten til ytringsfrihet.

Men høyesterett i California var av et annet syn og var enstemmige i beslutningen om at et påbud om å fjerne den aktuelle koden ikke krenker klausulene for ytringsfrihet i verken den amerikanske eller den californiske grunnloven.

Til toppen