Kopinor med heksejakt på private hjemmesider

Kopinor nekter å hjelpe til med å sortere ut ulovlige sangtekster og tar betalt for å gjøre dem lovlig tilgjengelige. Flere privatpersoner nøler imidlertid med å etterkomme Kopinor.

Kopinor nekter å hjelpe til med å sortere ut ulovlige sangtekster og tar betalt for å gjøre dem lovlig tilgjengelige. Flere privatpersoner nøler imidlertid med å etterkomme Kopinor.

Første fase av Kopinors nulltoleranse-aksjon, ble satt i gang i desember i fjor. Mellom 50 og 60 norske nettsteder ble pålagt å fjerne ulovlig innhold umiddelbart eller risikere å bli rettslig forfulgt. NRK var blant dem som ble forfulgt, i tillegg til en rekke privatpersoner.

Les sakene her:

I en pressemelding fra 7. mai i år skriver Kopinor at "samtlige av nettstedene har etterkommet Kopinors anmodning uten hjelp fra rettsapparet."

Dette er en sannhet med én liten modikasjon. Riktignok har saken ikke vært behandlet i rettsapparatet ennå, men aksjonsleder Trond Landaas i Kopinor opplyser til digi.no at det er ett nettsted som fortsatt ikke har etterkommet kravet.

Det dreier seg om Aktiv i Oslo, en tjeneste som henvender seg til barn og unge i Oslo og Akershus.

- Det har vært en veldig lang prosess. Nå har vi en advokat som jobber med saken. Fortsatt er den ikke løst, sier aksjonslederen.

Lene Haug er damen som står bak tjenesten. Hun blir overrasket da digi.no ringer og forteller at hun sannsynligvis blir gjenstand for rettslig forfølgelse fra Kopinor. Hun trodde saken var ute av verden.


- Vi har prøvd å høre med dem hvilke sanger som vi må fjerne. Men det har vist seg å være veldig vanskelig. Vi har fått beskjed om å fjerne alle for så å få vite hvem vi kan legge ut i etterkant, sier hun til digi.no og forteller at mange av sangene har nettbrukerne sendt inn til tjenesten.

- Det har vært endel kommunikasjon mellom Kopinor og oss. Jeg synes det er synd hvis vi må fjerne 300 sanger. Jeg synes i utgangspunktet dette med kopirett i forhold til lover og regler er uklart. Jeg skjønner egentlig ikke at det skal være ulovlig å legge ut tekster til sanger som "Glade Jul". Vi har jo gjort dette for at nettbrukerne skal ha ett sted hvor de finner slike typer sanger, sier hun.

- Jeg synes dette er litt firkantet av Kopinor. Vi har allerede fjernet masse materiale fra Aktiv i Oslo, sier hun videre.

I øyeblikket er Kopinor i ferd med å avvikle en ny runde med nulltoleranse fase 2 (utrykket nulltoleranse stammer fra New York-politiets holdning mot kriminalitet som ga gode resultater på 90-tallet), som ble startet 6. mai. Da fikk 50 nye nettsteder, de aller fleste private hjemmesider, beskjed om at de måtte fjerne innhold.

- Vi har laget et standardbrev som har gått ut til alle, sier Landaas som har jobbet med problemstillingen siden web-ens spede barndom i 1996.

- Internett er jo å regne som en eneste stor sangbok. Vi går ut mot nettsteder der det finnes minst én ulovlig sang, sier han.

- Ulovlig bruk av sangtekster og noter på Internett er et alvorlig anslag mot rettighetshavernes inntektsmuligheter. Kopinor har også kommet over mange grove brudd på de ideelle rettigheter, ved at man unnlater å oppgi navn på tekstforfatter, komponist og oversetter, eller at man gjengir tekstene feil. Gjennom aksjonen sprer Kopinor dessuten kunnskap om opphavsrett, mener aksjonslederen.

I forbindelse med aksjonen har også Kopinor lagt ut en liste med eksempler på nye nettsteder som organisasjonen mener har brutt loven.

Vegard Hanssen er blant de 13 som er satt opp som syndere på listen til Kopinor. Hanssen jobber for Menighetsfaktultetet og blir svært overrasket å høre at hans tjeneste, Sangbasen, står på listen. Han sier han har en søketjeneste der han selv filtrerer ut det som eventuelt er opphavsrettslig beskyttet.

- Jeg har verken sett noe eller hørt noe. Kopinor har ikke tatt kontakt med meg, hevder Hanssen.

Landaas sier han har sendt anmodningen til Hanssens private mailadresse, men har ikke full oversikt over hvem han har fått svar fra.

- Er det ikke litt drøyt å sette opp en liste med hjemmesider som eksempler på overtredere uten å informere alle først?

- Vi har ikke vurdert det slik, sier Landaas.

- Jeg synes det er ganske oppsiktvekkende at de har satt min tjeneste på en slik liste, sier Hanssen.

En tredje person som har fått henvendelse fra Kopinor, er Alf Hernes (bildet) fra Mandal.


- Jeg skal luke vekk det som jeg vet sikkert er på feil side av loven. Det som jeg er i tvil om, vil jeg la Kopinor avklare, sier Hernes. På sine hjemmesider har han lagt ut en rekke midifiler med kjente sanger som det er mulig å laste ned.

Landaas i Kopinor anslår over telefon at nesten alt som ligger der er ulovlig. Like etter at digi.no har intervjuet både Hernes og Landaas er midi-filene fjernet fra Hernes sine hjemmesider.

Trond Landaas har uansett ikke villet følge opp anmodningen fra Hernes om hjelp til å skille det som eventuelt er lovlig fra ulovlig.

- Det har vi uansett ikke kapasitet til, sier han.

Alf Hernes sier han selv fikk tilbakemelding om at Kopinor dessverre ikke kunne hjelpe til med den jobben, men at de kunne hjelpe med å klarere rettigheter for mulig fremtidig bruk. Det skulle organisasjonen ha penger for.

- Det kostet penger å få hjelp til dette. For meg, som driver en ren privat hjemmeside uten økonomisk utbytte, er det selvsagt uaktuelt å betale for slike tjenester. Jeg synes det er greit at de rydder opp i slike ting, men jeg savner klarere retningslinjer for hva som er lov og ikke lov. På Kopinors egne hjemmesider ligger retningslinjer som jeg synes er altfor generelle, sier Hernes.

(Prinsippene i Kopinors kopieringsavtaler, som først og fremst er bygd på Åndsverksloven og Markedsføringsloven, finner du på disse sidene.)

- Det finnes en mange andre aktører som gjør slike overtramp bevisst for å få inntekter av det. Jeg kan ikke se at vi som driver med dette på hobbybasis kan utgjøre det store problemet. Det blir som å skyte spurv med kanoner, sier Hernes.

- Jeg kan ha forståelse for at enkelte synes det. Problemet stammer fra den gang vi skrev milde brev, uten å ha Norsk Musikkforleggerforening i ryggen. Allerede i 1996 ba vi folk være så snille å ta bort ulovlig materiale, men det ga ikke særlig effekt, sier han.

Aksjonene setter til dels meget sterke følelser i sving.

- Vi har fått merke at mange nett- og musikkentusiaster kommer i affekt. På et nettsted forkynte eieren at han hatet Kopinor og de berørte medlemsorganisasjonene og skrev: "Jeg håper alle de ansatte i disse foreningene dør en smertefull død. Dere dreper musikkgleden til fordel for profitt! Forhåpentligvis blir dere selv drept en dag!". Dernest oppfordret han hackere til å ødelegge nettstedene til Kopinor, NOPA, Komponistforeningen og Musikkforleggerforeningen, sier Landaas videre, men vil likevel ikke stanse det grove skytset:

- Vi kommer ikke forbi at opphavsretten gir den som skaper et åndsverk enerett til å råde over verket ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, for eksempel ved hjelp av Internett. Jeg er ikke i tvil om at vern om opphavsretten fremmer skapende virksomhet. Og da får vi tåle en og annen skyllebøtte, mener han.

Til toppen