Kopisperrede plater kan ikke kalles CD-er

EFN har levert en klage på CDOn til både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet.

EFN har levert en klage på CDOn til både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet.

Elektronisk Forpost Norge (EFN) har klaget plateforretningen CDOn inn til Forbrukerrådet og Forbrukerombudet for brudd på henholdsvis Forbrukerkjøpsloven og Markedsføringsloven.

Ifølge EFN informerer ikke CDOn kundene om kopisperrer på plater som har disse.

– CDOn fremstiller det implisitt som om slike plater er CD-plater, til tross for at Philips og Sony, som sammen eier CD-formatet, har fastslått at kopisperrede plater ikke er CD-plater. Ved å omtale alle plater som «plater» uten å skille mellom CD-plater og kopisperrete plater, leder CDOn kunden til å ha CD-plate-forventninger til alle butikkens plater, også til platene med kopisperrer. I tillegg sender CDOn villedende, feilaktige og lovstridige påstander om kopisperrer til sine kunder, både via e-postbrev og via sitt nettsted, heter det i en pressemelding fra EFN.

EFN peker på at kopibeskyttede plater ofte lett kan spilles på datamaskiner, men derimot ofte ikke på vanlige CD-spillere, som regel ikke i vanlige bilstereo, og heller ikke i DVD-spiller og Playstation.

– Kopisperrene er defekter på platen som fører til redusert kvalitet og lytteropplevelse, og kan dessuten forårsake tildels kostbare skader på spilleren. Dette opplyser ikke CDOn om, hevder EFN. – CDOns påstander og utelatelser er grovt villedende ovenfor kundene, og utgjør derfor etter EFNs syn brudd på Forbrukerkjøpslovens kapittel 4, paragraf 15 og 16 slik at det oppstår «mangel» etter Forbrukerkjøpsloven, når en kunde kjøper en plate med kopisperrer fra CDOn i den tro at platen er en normalt fungerende CD-plate.

EFN mener CDOn også bryter Markedsføringslovens kapittel I, paragraf 2, bestemmelse om «villedende forretningsmetoder», ved å «fremstille plater med kunstige defekter, begrensninger og skadeforårsakende egenskaper som normalt fungerende CD-plater slik at platene derfor fremstår som mye mer attraktive for kunden enn de egentlig er», som det heter i pressemeldingen.

EFN krever at CDOn pålegges å gi det foreningen mener er korrekt informasjon, og at kunder må få lov til å returnere plater med kopisperre der det ikke ble opplyst om sperrene før kjøp.

Til toppen