Korea bygger skolenett på Linux

Sør-korea bygger et gigantisk skolesystem basert på to tusen Linux-servere.

Sør-korea bygger et gigantisk skolesystem basert på to tusen Linux-servere.

Det sørkoreanske prosjektet NEIS – National Education Information System – vekker internasjonal oppsikt av flere grunner. Det dreier seg om et landsomfattende nett for all slags skoleinformasjon, både administrativ og pedagogisk, som skal betjene alle landets undervisningsinstitusjoner fra barneskolen og oppover, til sammen over 10.000 skoler og 340.000 lærere.

Ideen ble unnfanget i juli 2001. I juni 2003 var prosjektet kommet ganske langt på idestadiet, og vakte store protester fra lærer- og personvernhold. Årsaken var dels skepsis mot systemets evne til å realisere de storslagne visjonene uten å koste så mye at skoleverket ville oppleve begrensede bevilgninger til andre formål, dels skepsis mot at følsom elev- og lærerinformasjon skulle lagres i ett nettverk. Protestene fikk myndighetene til å tenke nytt, og til at undervisningsministeren måtte gå.

Fra september 2003 ble det klart at NEIS skulle knyttes til myndighetenes satsing på Linux og åpen kildekodeteknologi. I mars året etter ble det lansert en pilot på NEIS der Linux-servere betjente 132 skoler i hovedstaden Seoul og provinsen Kyunggi. Piloten ble betegnet som svært vellykket, og siden nyttår er man i ferd med å realisere NEIS i hele sin bredde. Målet er at systemet skal være ferdig i løpet av mars 2006.

De teknologiske løsningene gjenspeiler interessante valg. NEIS omfatter to forskjellige typer servere: Noen skal være «dedikert» til hver sin videregående skole, mens barne- og ungdomsskoler skal organiseres i grupper på 15 som deler hver sin «gruppe server». Ifølge Gartner er de 2000 dedikerte serverne toveis Opteron-maskiner fra HP, mens de 700 gruppeserverne er fireveis Opteron-maskiner fra Sun.

De samlede investeringene skal beløpe seg til 51 millioner dollar.

Av sikkerhetsgrunner har man valgt Solaris 10 på gruppeserverne, mens de dedikerte serverne kjører Linux.

Linux-varianten er Asianux, utviklet i fellesskap av koreanske Haansoft, kinesiske Red Flag Software og japanske Miracle Linux. De tre selskapene tar sikte på å utvikle Asianux til en standard bedriftsplattform for Asia.

I sin vurdering av prosjektet, skriver Gartner at NEIS er Sør-Koreas første storskala Linux-prosjekt. Avhengig av hvor vellykket det er, vil det få stor innflytelse på flere varslede Linux-prosjekter i offentlig regi. Gartner finner det spesielt interessant at man har valgt Opteron fra AMD framfor Xeon fra Intel, og at man har valgt den lokale Linux-leverandøren Haansoft framfor internasjonale aktører.

– Regjeringens støtte til dette prosjektet vil gi lokale Linux-leverandører en anledning til å utforske et helhetlig marked. Det vil dessuten gi troverdighet til deres produkters kvalitet og pålitelighet, heter det i Gartners evaluering.

Analyseselskapet advarer at det er mange hindringer som må overkommes, og stiller blant annet spørsmål ved om det er tilstrekkelig tilgang på Linux-kompetanse for å holde systemet oppe.

Supplerende materiale fra Sun viser at selskapet leverer mer enn bare Opteron-servere til NEIS, blant annet to 36-veis SunFire 15K servere, flere andre UltraSparc-servere og et lagringssystem. De to 15K-serverne huser databasen med person- og karakteropplysninger om alle elevene.

NEIS fører videre på det pedagogiske plan en av de grunnleggende ideene til åpen kildekodebevegelsen: Alt innhold deles fritt med alle. NEIS skal spesielt gi lærerne tilgang til alt de trenger av undervisningsmateriell, metodologi og annen informasjon. Lærere skal slippe å slite med å utvikle noe eget dersom de kan finne det på NEIS.

NEIS tilbyr blant annet 5400 pedagogiske applikasjoner, og 110 lærebøker i multimedieformat, fordelt på ti fag og alle ti trinn på barne- og ungdomsskolenivå. Ifølge Sun skal NEIS også omfatte blant annet 15 kyberuniversiteter med 89 fagtilbud til 16.700 studenter. Alle slags skoleadministrative data inngår i NEIS, og systemet skal gi foreldre anledning til å følge sine egne barns skoleresultater over en Internett-forbindelse.

    Les også:

Til toppen