Koronakrisen og økt bruk av skytjenester har ført til rakettvekst i servermarkedet

Mye skjer gjennom direktesalg fra produsenter til skyleverandørene.

Koronakrisen og økt bruk av skytjenester har ført til rakettvekst i servermarkedet
Inspur er det enkeltselskapet som har hatt størst vekst i omsetningen av servere det siste året. Foto: Inspur

Både de store nettskyleverandørene og store virksomheter generelt gjorde betydelige investeringer i servere i månedene etter at koronapandemien for alvor brøt ut. Det viser tall fra IDC for servermarkedet i årets andre kvartal. Den samlede omsetningen vokste med 19,8 prosent, til drøy 24 milliarder dollar.