Korreksjon: Komplett-gründer har mistet mindre

digi.no korrigerer: Komplett-gründer Eric Sandtrøs formue har falt med 60 millioner kroner siden aksjen stod på topp.

digi.no korrigerer: Komplett-gründer Eric Sandtrøs formue har falt med 60 millioner kroner siden aksjen stod på topp.

digi.no kom tidligere i dag i skade for å offentliggjøre en sak der vi fortalte at formuen til Komplett-gründer Eric Sandtrø hadde falt med 170 millioner kroner siden toppnoteringen for Komplett-aksjen. Dette er feil - kurssystemet digi.no bruker hadde ikke justert Komplett-kursen for aksjesplitter slik det skulle ha gjort.

digi.no beklager feilen. Her er den korrigerte saken med riktige kurser justert for splitter:

Norges største nettbutikk, Komplett, har hatt en dårlig utvikling i aksjekursen det siste året. Komplett-aksjen var i november i fjor oppe i 90 kroner, noe som verdsatte selskapet til 1,1 milliarder kroner. Så kom resultatvarselet i desember, og siden da har aksjen falt jevnt og trutt. I dag prises aksjen til 43 kroner.

Gründer og administrerende direktør Eric Sandtrø i Komplett eier ti prosent av selskapet, og hans aksjeformue er dermed redusert med rundt 60 millioner kroner etter at kurstoppen. Aksjeposten hans er i dag verd rundt 50 millioner kroner.

Komplett går fortsatt med solid overskudd, men viser samtidig en fallende trend. I 2003 fikk selskapet et resultat før skatt på 43,9 millioner kroner av en omsetning på rundt 1,6 milliarder kroner. I andre kvartal i år endte resultatet på skuffende 3,6 millioner kroner, et kvartal som vanligvis er noe svakere.

Det er stadig nye meldinger om skuffende resultater med lavere vekst og fallende marginer som trekker Komplett-aksjen ned.

Deler av omsetningsfallet de to siste kvartalene skyldes delvis innføringen av nye IT-systemer i Komplett.

Til toppen