Korreksjon som lukter krakk

Det er fremdeles ikke mer enn 21 måneders oppgang i totalindeksen som har fordunstet de siste par månedene. IT-indeksen ligger fremdeles ni prosent over nivået fra 1. august 1997. Slik sett er nedgangen på børsen kun en korreksjon.

Det er fremdeles ikke mer enn 21 måneders oppgang i totalindeksen som har fordunstet de siste par månedene. IT-indeksen ligger fremdeles ni prosent over nivået fra 1. august 1997. Slik sett er nedgangen på børsen kun en korreksjon.

Når det er sagt, er det stadig vanskeligere å unngå K-ordet. Et fall i både totalindeksen og IT-indeksen på 33 prosent på omtrent tre og en halv måned er voldsomt.

Rentene trekker åpenbart ned og lavere råvarepriser trekker nedover sammen med økt usikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. De fleste resonnementene har vi vært igjennom før (se eventuelt artiklene i høyre marg).

Spørsmålet som nå presser seg frem er når ordet Krakk blir blåst opp på førstesiden i Dagens Næringsliv. Vi blir ikke overrasket om det skjer onsdag.

Det kan være å ta munnen vel full - i hvert fall for IT-aksjene.

Så langt er det i meget stor grad en tidligere meget offensiv prising som har gitt et tilsvarende stort fall nå. Opp og ned er fremdeles like langt så lenge du sitter i ro.

Om vi prøver å renske IT-indeksen for Merkantildata og NetCom blir bildet helt klart enda mindre pent for IT-aksjene på Oslo Børs, men selv da skyldes dette i overveiende grad selskapsspesifike forhold, og ikke Bondevik-tendenser i aksjemarkedet.

Så langt har vi altså ikke vært vidne til noe krakk i IT-aksjer - dersom vi da med ordet krakk mener et vesentlig skift i verdsettelsen av selskapets prestasjoner og ikke prestasjonene som sådan. Korreksjon er et ord vi liker bedre.

Den normale definisjonen på et krakk har likevel vært kursfall på mer enn 30 prosent på kort tid - uavhengig av utgangspunktet og årsaken. Slik sett har vi allerede sett et skikkelig godt gammeldags krakk, noe DN normalt ikke venter med å påpeke.

Det relevante spørsmålet er likevel om vi vil se en fortsatt nedgang den nærmeste tiden. I den sammenhengen har vi to bekymringer.

For det første later det til at de fleste aktører som uttaler seg offentlig mener renten raskt vil returnere til tilnærmet det samme nivået vi hadde i våres. Vi er langt fra overbevist om at så er tilfelle, men begrenser oss til å påpeke at det er lettere å få til en renteøkning enn en rentenedgang. Det er også lettere å miste kapital enn å tiltrekke seg friske penger (vi tenker da på interessen for norske kroner og det norske aksjemarkedet). Norge er en fluelort på verdensmarkedet og det kan bli vanskelige å tiltrekke seg utlendingers oppmerksomhet om pengestrømmen først snur.

Den andre bekymringen angår markedets psykologi. Vi påpekte fredag for halvannen uke siden at renten kan virke som "agent" i markedet ved at en negativ stemning gir fokus på risikoelementer og negative nyheter ellers, og på den måten driver kursene nedover.

Foreløpig har det ikke vært tegn til noe markert krakkstemning på Oslo Børs, på tross av tilnærmet mediehysteri. Det vil likevel være for mye å forlange om den noe avventende holdningen holder seg dersom vi ikke klarer å se et lite oppsving i nær fremtid. Vedvarende negativ oppmerksomhet kan som kjent få noen og enhver til å knekke sammen.

For et slikt lyspunkt må vi nå se til USA.

Tirsdagens fall i IT indeksen var helt klart i hovedsak utløst av fallet i NASDAQ Composite indeksen på godt over 8 prosent. Her så kjemper som Microsoft og Dell tildels betydelige kursfall, selv om meget høyt prisede internett-aksjer også var en vesentlig bidragsyter til fallet.

I det denne kommentaren sluttføres ser situasjonen i de amerikanske hovedindeksene ut til å være ganske stabil, og faktisk på vei oppover. Det trengs om vi skal unngå det store stygge K-ordet på alles lepper.

Til toppen