Kort kontraktsperiode kan begrense konkurranse

Posten valgte sitt datterselskap som leverandør etter en konkurranse som ikke fristet så mange.

Posten valgte sitt datterselskap som leverandør etter en konkurranse som ikke fristet så mange.

ErgoGroup og deres datterselskap Bluegarden har forlenget den store konktrakten om å drifte Postens lønn- og personalsystemer for tre og et halvt år fremover - en kontrakt med en verdi på minst 350 millioner kroner.

Nå krever konkurrenten Zalaris erstatning, for selskapet mener de har levert et tilbud som var mye lavere enn Bluegardens. Zalaris tilbud var på 100 millioner kroner i året, og selskapet hevder at Bluegardens tilbud var høyere, skriver Dagens Næringsliv.

Posten vil ikke opplyse prisen på tilbudet som vant.

Zalaris hevder at Posten har brutt reglene for offentlig anskaffelser, som selskapet trolig er underlagt. Posten skal ha oppgitt et sett med tildelingskriterier i sin anbudsforespørsel, men skal ha avvist tilbudet fra Zalaris fordi det medførte "økonomisk risiko for Posten" og fordi man opplevet risiko ved å legge en så stor kontrakt til et mindre selskap. Zalaris sier de vil kreve 42 millioner kroner i erstatning fra Posten.

Men en høystående kilde i IKT-bransjen poengterer overfor digi.no et annet og kanskje større bakenforliggende problem med utlysningen. Kilden ønsker å være anonym, for Posten er en stor IT-kunde i Norge.

- Dette var ikke en vanlig outsourcingskontrakt av IT-systemer. Posten har satt ut blant annet personalbehandlingen og rekruttering. Når du skal gjøre dette for Posten må du etablere en organisasjon på minst 50-60 mennesker, noe som selvfølgig er dyrt. En slik etablering kan en konkurrent av Bluegarden bare gjøre dersom man får en lang kontrakt. Slike såkalte "business process outsourcing"-kontrakter pleier i utlandet vanligvis å ha en lengre løpetid, ofte til 10-12 år. Først da er det mulig å tjene penger, opplyser kilden overfor digi.no.

Men Posten satte kontrakten til to og et halvt år med en opsjon på en forlengelse på ytterligere ett år.

- Dette gjør det umulig å tjene penger på denne kontrakten og det ser da også ut som bare Zalaris har levert inn et anbud, sier kilden til digi.no.

Etter hva digi.no kjenner til har verken selskaper som EDB, IBM, TietoEnator eller WM-Data lagt inn anbud i konkurransen.

Den korte kontraktsperioden gir i og for seg Posten rett i sin begrunnelse for avslaget til Zalaris. Å bytte leverandør for bare kanskje 2,5 år gir økonomisk risiko og store omstillingskostnader. Men disse rammebetingelsene er det altså Posten selv som har satt.

På spørsmål fra digi.no om hvorfor Posten har valgt så kort kontraktsløpetid, svarer informasjonssjef i Posten, Elisabeth Gjølme via epost:

- Normal løpetid på denne type kontrakter er 3-5 år. Referansen på dette er en rekke andre kontrakter som Bluegarden har deltatt i konkurranse om.

Om dette var like omfattende prosjekter som nevnte lønns- og personalkontrakt, er ikke kjent.

- Det er riktig at det kun ble levert inn to tilbud på Postens anbudsforspørsel innen fristen. Et titall leverandører hadde imidlertid signalisert interesse. F.eks. falt en av de store aktørene ut fordi de ikke klarte å overholde anbudsfristen. Vi har ikke grunn til å tro at det var kontraktens løpetid som stoppet tilbyderne fra å levere anbud, skriver Gjølme.

Hans-Petter Mellerud, Zalaris-sjef synes også at anbudsperioden er kort.

- 2,5 eller 3,5 år er lite og gjør det vanskelige å tjene penger. Men vi har etablert og driver denne type tjenester for andre kunder. Vi må derfor ikke bygge noe fra bunnen av og kan være mer effektive. Vi har ikke levert et anbud på noe vi ikke hadde tjent penger på.

Men, påpeker han, Zalaris, har prosjektkostnader ved oppstart som Bluegarden i realiteten har fått finansert av Posten gjennom mange år.

- Vi mener at Posten har satt en så kort kontraksperiode for å tilfredstille kravene om anbudsrunde, men gjør det mindre attraktivt for andre enn deres eget datterselskap å by, sier Mellerud til digi.no.

Til toppen