Kortere kø for arbeidsledige IKT-folk

2.055 var registrert arbeidsledige innenfor IKT-relaterte yrker hos Aetat i februar, som viser en avtagende vekst.

2.055 var registrert arbeidsledige innenfor IKT-relaterte yrker hos Aetat i februar, som viser en avtagende vekst.

- Vi går den riktige veien og ser en avtagende vekst i ledigheten for hver måned som går, sier underdirektør i Aetat Hans Kure til digi.no.

Mens veksten i ledigheten fra januar 03 til januar 04 økte med 14 prosent, sank veksten til seks prosent fra februar i fjor til februar i år.

For vi opplever fortsatt en vekst i ledigheten, men også en sterk vekst i antall ledige stillinger. I februar var det en økning på IKT-stillinger i media på hele 63 prosent, forteller Kure. Stillingene relateres fra aviser, tidsskrifter og henvisningsannonser fra nettet. Aetats egen stillingsdatabase og henvendelser fra arbeidsgivere er ikke med i de 233 ledige stillingene som var utlyst.

Samtidig som stillingstilgangen fortsetter å øke kraftig, er veksten i ledighet avtagende.

- Grunnen til at vi fortsatt ser en vekst er at vi hadde en uforholdsmessig sterk stigning det første halvåret i fjor. Siden i fjor sommer har det vært en jevn nedgang i veksten, sier Hans Kure.

Han tipper at det ikke er lenge før vi er i minus. Det er spesielt blant dataingeniører og teknikere Aetat registrerer en svak nedgang, mens det derimot er en klar økning av ledigheten blant systemutviklere og programmerere. Dette kan tyde på at de som har en mer konkret utdannelse har lettere for å få jobb, mener Kure.

Ledigheten har siden 2001 økt fra 635 ledige til over 2.000 så langt i år. 3,8 prosent av arbeidsstyrken innenfor IKT-bransjen er ledige. Databransjen er dermed den bransjen med generelt høyere utdanning som er blitt sterkest rammet av arbeidsledigheten under dot.com bølgen. Til sammenligning er ledigheten blant hjelpearbeidere og ufaglærte i industrien og bygg og anlegg på 10,8 prosent.

- Dette gir en indikasjon på at det er dem uten formell utdannelse som rammes sterkes, sier Kure.

Aetat vil fra høsten tilby gratis sertifiseringskurs til arbeidsledige IKT-folk innen helpdesk og support, datalagring og databaser, drift og vedlikehold, programmeringsverktøy og datasikkerhet.

- Mange kan ha jobbet i IKT-bransjen både 10 og 20 år uten å ha en formell utdannelse. Vi har tro på at ved å ruste opp ledige med en sertifisering vil de lettere komme tilbake i jobb, sier Kure.

Antall langtidsledige derimot økte med 20 prosent fra februar i fjor, og teller i dag 740 ledige. Langtidsledigheten øker dermed klart mer enn korttidsledige, og må kunne forklares med at de som har stått ledige en stund ikke har så lett for å komme ut i jobb igjen.

Vi ser likevel en nedgang av langtidsledige som har bakgrunn som dataingeniører. I dag utgjør disse 192 personer som er en nedgang på seks prosent. Derimot er det en økning av lagtidsledige systemutviklere på hele 33 prosent i forhold til i fjor, og som i dag teller 548 ledige.

Til toppen