Kortmeldinger må oppbevares i tre år

Amerikanske verdipapirmeklere er pålagt å behandle kortmeldinger på samme måte som e-post, og blant annet oppbevare dem i minst tre år.

Amerikanske verdipapirmeklere er pålagt å behandle kortmeldinger på samme måte som e-post, og blant annet oppbevare dem i minst tre år.

Den amerikanske foreningen av verdipapirmeklere, National Association of Securities Dealers (NASD), har pålagt sine medlemmer å behandle kortmeldinger – "instant messaging" – etter samme retningslinjer som e-post. Det innebærer begrensninger på hva man kan diskutere i meldingsform. Det innebærer også et pålegg om at alle meklernes kortmeldinger må lagres i minst tre år.

Kortmeldinger er blitt svært populære blant amerikanske meklere, som bruker dem til å utveksle nyheter og trender seg i mellom og med kunder, og til å diskutere aktuelle emner. Mange meklerfirmaer har unnlatt å definere regler for meklernes bruk av kortmeldingstjenester, og lar sine ansatte bruke offentlige tjenester som Yahoo! og AOL i stedet for å organisere sine egne opplegg.

Det er mistanke om at meklere kan ha oppfattet kortmeldinger som en måte å utveksle upassende informasjon, for å unngå oppbevaringskravet som e-postmeldinger er underlagt. Gammel e-post har vært viktig bevismateriale i flere saker der meklere har vært etterforsket.

New York-børsen informerte offisielt sine meklere mandag om at de må lagre alle kortmeldinger. Utspillet fra NASD innebærer at alle amerikanske meklere er underlagt dette pålegget.

NASD advarer at dersom et firma ikke er i stand til å overvåke de ansattes bruk av kortmeldinger, må de forby sine ansatte å bruke kortmeldingstjenester i embets medfør.

Til toppen