Kostnadskutt ga pluss i Software Innovation

Software Innovation-sjef Per Kveim snudde selskapet i pluss i første kvartal.

Software Innovation-sjef Per Kveim snudde selskapet i pluss i første kvartal.

Software Innovation gikk fra minus til pluss i første kvartal, men salgsinntektene falt.

Resultat før skatt endte på 2,1 millioner kroner i første kvartal mot et underskudd på 7,5 millioner kroner samme periode i fjor. Omsetningen endte på 111 millioner kroner, og det var en nedgang fra i fjor hvor omsetningen var på 120 millioner kroner.

Det bedrede resultatet kommer blant annet som følge av kostnadskutt og reduksjoner i antall ansatte. Selskapet har i dag 493 ansatte, mens det i fjor på samme tid hadde 614 ansatte. Software Innovation har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Inntektene kommer fra salg av lisenser og konsulent- og servicetjenester.

Av de totale inntektene i første kvartal 2004 utgjorde lisenssalget 12 millioner kroner, uendret fra 1. kvartal 2003. Konsulent- og tjenestesalget utgjorde til sammen 81 millioner kroner i 2004, mot 91 millioner kroner i 1. kvartal 2003. Service og vedlikeholdsinntektene utgjorde 18 millioner kroner, sammenlignet med 17 millioner kroner i 1. kvartal 2003.

    Les også:

Selskapet rapporterer om et uendret marked, hvor privat sektor er fortsatt avventende.

- Markedsforholdene i offentlig sektor oppleves fortsatt som gode, med høyt aktivitetsnivå. Dette bidrar til videre positiv utvikling i Danmark og Norge. (..) I privat sektor er markedet fortsatt positivt avventende. Dette bekreftes også ved IKT’s seneste kvartalsundersøkelse, heter det i meldingen.

Et av USAs ledende analyseselskaper innen CRM, ISM Inc, har kåret Software Innovations løsningsfamilie "growBusiness Solutions" til en av Top 15 CRM Enterprise Software-løsninger for 2004. Det fremgår videre av analyseselskapets tilgjengelige rapporter at man ranker Software Innovation blant de fire beste sammen med Siebel, SAP og PeopleSoft.

Til toppen