KPNQwest krever 14,7 mill. av tidligere direktør

Mandag møtte KPNQwest sin tidligere direktør Gisle Naurstad i Nedre Romerike Herredsrett. KPNQwest (tidligere EUnet) mener at Naurstad var sentral da 22 konsulenter kollektivt sa opp jobbene sine i EUnet Media og begynte hos konkurrenten Mogul.

Mandag møtte KPNQwest sin tidligere direktør Gisle Naurstad i Nedre Romerike Herredsrett. KPNQwest (tidligere EUnet) mener at Naurstad var sentral da 22 konsulenter kollektivt sa opp jobbene sine i EUnet Media og begynte hos konkurrenten Mogul.

Tidligere i år ble Jørn Lyseggen, tidligere sjef i EUnet Media, nå konserndirektør for konsulentselskapet Mogul.com, dømt til å betale fem millioner kroner til sin gamle arbeidsgiver EUnet - som nå har byttet navn til KPNQwest.

Nå står Gisle Naurstad i retten, stevnet av samme arbeidsgiver - KPNQwest. Selskapet mener å kunne bevise at Naurstad var sentral da 22 konsulenter fra tidligere EUnet Media forlot sine arbeidsplasser og begynte hos konkurrenten Mogul i begynnelsen av 1999.

Les hva Naurstad mener om rettssaken: Naurstad føler seg trakassert av KPNQwest

Men Naurstad er ikke alene mot KPNQwest. Naurstad var nemlig hyret inn som administrerende for EUnet via konsulentselskapet Biltman. Dette selskapet, sammen med Naurstad, blir også saksøkt av KPNQwest.


Selskapet mener at Naurstad og Biltman solidarisk må betale en erstatning til KPNQwest på hele 17,4 millioner kroner. Men dette beløpet kan bli justert underveis i rettssaken, opplyser KPNQwest prosessfullmektig Søren L. Lous til digitoday.no.

I løpet av rettssaken vil KPNQwest prøve å føre bevis for at Naurstad og Biltman, gjennom sine roller i EUnet, forvoldte stor skade for selskapet. Søksmålet baserer seg på aksjeloven, og ikke markedsføringsloven som var tilfellet i Lyseggen-saken. Saken ventes avsluttet mandag neste uke, mens dom er ventet i løpet av julen eller tidlig neste år.

I dagens rettsmøte var det KPNQwest som skulle legge frem sine anklager mot Naurstad og Biltman. KPNQwest mener at Naurstad kjørte et dobbeltspill i forhold til konsernledelsen i EUnet, som satt i Nederland.

Sakens kjerne er en påstått fusjon mellom EUnet Media og Mogul Media. EUnet Media var et heleid datterselskap av EUnet Norge, som først var i forhandlinger med Mogul. Dette skjedde i siste kvartal av 1998. Den gangen ville Naurstad, som var administrerende direktør i EUnet Norge, og EUnet Medias sjef Jørn Lyseggen, kjøpe opp Mogul. Men dette var ikke konsernledelsen i EUnet International lysten på. De mente prisen var for høy. Dette hevdet KPNQwest i mandagens rettsmøte.

I tiden som fulgte fortsatte likevel Naurstad og Lyseggen å planlegge en fusjon med Mogul, dette uten at konsernledelsen i Nederland var kjent med planene, hevdet KPNQwest.

I løpet av februar i fjor ble det først klart gjennom pressemeldinger at Mogul skulle fusjoneres med EUnet Media. I tiden som fulgte var det en hel rekke forvirrende omstendigheter. Konsekvensen ble at 22 personer, som jobbet i EUnet Media, sa opp sine stillinger og begynte å jobbe for konkurrenten - Mogul.

Hva som skjedde i disse forvirrede månedene er det én dommer og to lekdommere skal finne ut av.

digitoday.no dekker rettssaken.

Til toppen