KPNQwest: - Naurstad signerte tyveri-kontrakt

I en avtale mellom EUnet Media og papirselskapet Webcat gikk det frem at alle verdier i EUnet Media skulle overføres vederlagsfritt til Webcat. Dette hevdet saksøkeren KPNQwest under første dag i rettssaken mellom partene.

I en avtale mellom EUnet Media og papirselskapet Webcat gikk det frem at alle verdier i EUnet Media skulle overføres vederlagsfritt til Webcat. Dette hevdet saksøkeren KPNQwest under første dag i rettssaken mellom partene.

Mandag braket det løs i Rettssal 1 ved Nedre Romerike Herredsrett.KPNQwest saksøker den tidligere administrerende direktøren i selskapet, Gisle Naurstad. Han var administrerende direktør i EUnet Norge fra januar 1998 til juni 1999.

Nå får han deler av skylden for at EUnet Media mistet store deler av sine ansatte tidlig i 1999, da Jørn Lyseggen og 22 andre konsulenter brøt ut og begynte i Mogul. Lyseggen ble i Oslo Byrett dømt til å betale hele fem millioner kroner i erstatning til KPNQwest for dette, tidligere i år.


En detalj som kom opp i mandagens rettsmøte var en kontrakt mellom et selskap som helt Webcat og EUnet. KPNQwest mener å ha dokumentert at Webcat var et skrivebordselskap som ble vakt til live for å gjøre en såkalt "managment buy out" (at ledelsen kjøper ut eierne av selskapet) mot EUnet Media.

I en rammeavtale mellom dette selskapet "Webcat" og EUnet viser utbryterne fra EUnet Media at de har en "varm side." - Denne avtalen var blant annet underskrevet av Gisle Naurstad, sa prosessfullmektig for KPNQwest i retten mandag.

Siden alle ansatte ville forsvinne fra EUnet Media ville sette selskapet i en svært vanskelig situasjon. Da ville nemlig ingen av prosjektene selskapet hadde mot sine kunder bli ferdigstilt. Webcat og EUnet inngikk derfor en rammeavtale.

I denne avtalen, hevdet prosessfullmektig til KPNQwest i retten mandag, ble det skissert at alle prosjekter og kunder som EUnet Media hadde, skulle overføres til Webcat. Dette fordi man ville hjelpe "EUnet ut av en knipe." Ikke bare prosjekter, men også kundeforhold, programvare, produksjonsmidler (datamaskiner med mer) skulle overdras Webcat.

Overdragelsen skulle skje vederlagsfritt, og arbeid som Webcat utførte for EUnet Media, skulle faktureres med 900 kroner timen.

- Teksten vi nå har gjennomgått er intet mindre enn et tyveri, ærede dommer, påsto prosessfullmektig for KPNQwest etter at han hadde lest opp avtaleteksten.

Tirsdag følger digitoday.no de saksøktes versjon av disse påstandene..

Til toppen