Kræsj med mobilen - få full erstatning

Dersom man snakker i mobiltelefon, og bryter forskriftene ved å holde den i hånden, kræsjer og ødelegger bilen, og dersom årsaken til uhellet ikke er mobiltelefonen, men en helt annen ting - hva da? Kan forsikringsselskapene avkorte erstatningssummen fordi bilisten har brutt en forskrift?

Dersom man snakker i mobiltelefon, og bryter forskriftene ved å holde den i hånden, kræsjer og ødelegger bilen, og dersom årsaken til uhellet ikke er mobiltelefonen, men en helt annen ting - hva da? Kan forsikringsselskapene avkorte erstatningssummen fordi bilisten har brutt en forskrift?

Ifølge Ola Roll, fagansvarlig i If (tidligere Storebrand), er svaret nei.

- Det skal være en årsakssammenheng mellom den 'uaktsomme' handlingen og det at skaden inntreffer. Først da kan erstatningen avkortes, sier han til digi.no.

Roll legger til at en slik forskrift ikke kan sette forsikringsavtale-loven til side. Derimot kan den påvirke den generelle oppfatningen av hva man vurderer som uaktsomt.

- Her vil det nok skjerpes litt i forhold til mobiltelefonbruk, og det er mer sannsynlig at spørsmålet om mobilbruk dukker opp i forbindelse med skadeoppgjør. Det stiller større krav til bilisten, som nå skal og bør vite at det nå er å betrakte som uaktsomt å holde i mobiltelefonen mens man kjører.

Han legger imidlertid til at hvert enkelt tilfelle fortsatt vil vurderes for seg. Dessuten må han medgi at det finnes mange sikkerhetsrisikoer som er verre enn mobiltelefon i bil. Barn i bil for eksempel. Eller kassett på gulvet i bil. Eller temeperaturinnstilling i bil...

Til toppen