Kraftfull utfordrer vil påføre Telenor "banesår"

Kraftselskapenes telesatsing, ElTele, starter i dag sin virksomhet i Vestfold. Med hjelp av Bane Teles landsdekkende linjenett skal ElTele Vestfold ta ti-tolv prosent av markedet.

Kraftselskapenes telesatsing, ElTele, starter i dag sin virksomhet i Vestfold. Med hjelp av Bane Teles landsdekkende linjenett skal ElTele Vestfold ta ti-tolv prosent av markedet.

- ElTele Vestfold vil i første omgang konsentrere sin virksomhet om Internett og LAN-LAN-nettverk, opplyser administrerende direktør Arvid Knutsen i en pressemelding.

Selskapet er eid av ElTele Østfold, som er veletablert på andre siden av Oslofjorden med totalpakkeløsninger innen bredbåndskommunikasjon og Internett til bedriftsmarkedet.

I motsetning til moderselskapet vil ElTele Vestfold leie noe av sin tekniske infrastruktur, og stamnettet er basert på Bane Teles landsdekkende linjenett.

- Vi har som langsiktig mål å ta ti-tolv prosent av markedet, sier Knutsen, som satser på å gjøre Eltele Vestfold til "en tilstedeværende og fleksibel leverandør med solid lokal forankring".

Selskapet har hovedkontor i Sandefjord og vil betjene bedriftsmarkedet fra Drammen i nord til Grenland i sør.

Til toppen