Kraftig alternativ til SCSI og FC-AL

SCSI og Fibre Channel har en dominerende begrensning. Bare én enhet kan "snakke" om gangen. IBM løser dette problemet ved hjelp av ringer.

SCSI og Fibre Channel har en dominerende begrensning. Bare én enhet kan "snakke" om gangen. IBM løser dette problemet ved hjelp av ringer.

Ved hjelp av dagens SCSI-arkitektur kan man koble til 15 harddisker samtidig . Selv om diskene begynner å bli ganske store, er den samlede lagringskapasiteten ikke stor nok for mange brukere med store databaser eller andre former for data.

I tillegg er SCSI arbitrerende, det vil si at kun én harddisk til enhver tid kan kommunisere med resten av systemet. Dette kan til en viss grad løses ved å bruke RAID-systemer (Redundant Array of Independent Disks), men dette er svært kostbart i forhold til lagringskapasiteten.

FC-AL (Fibre Channel - Arbitrated Loop) er mye raskere enn SCSI, men også denne teknologien forhindrer at mer enn én disk er virksom til enhver tid.

IBMs løsning kalles SSA (Serial Storage Architecture). SSA er som FC-AL ringbasert, men hver disk er koblet til to ringer som har trafikk i hver sin retning, noe som gjør at systemet er full dupleks det vil si at det kan leses og skrives til samtidig, men selvsagt ikke til samme disk. Dette hadde faktisk vært mulig å få til på et par med busser også. Men siden SSA er en ring, er mulighetene noen hakk større:

Fordi man kan kommunisere med hver av diskene på ringen gjennom begge de to endene av ringen, er det ingen katastrofe om ringen brytes. Hvis ikke kontrolleren finner en disk på den ene enden av ringen, sender den ut en forespørsel i motsatt ende. Dette går selvsagt noe ut over ytelsen, men systemet vil fortsatt være tilgjengelig. Dette er en stor fordel i forbindelse med såkalte hot-swap disker, som kan settes inn eller tas ut uten å måtte skru av systemet.

Man kan samtidig lese fra og skrive til i alt fire diskenheter (lese fra to, skrive til to). Hver disk leverer nå omtrent 20 MB/s. Dette betyr at den samlede dataoverføringshastigheten er 80 MB/s. Men dette gjelder bare for én full dupleks ring. Mange kontrollere har tilkoblingsmuligheter for to samtidige ringer.

Med SSA kan man ha temmelig stor avstand mellom diskene. Hvis man bare bruker kobberkabler, er maksimal avstand mellom hver av enhetene 25 meter. Men ved hjelp av optisk kabel kan avstanden økes til 2,4 km. Dette gjør at SSA er svært egnet i forbindelse med distribuerte lagringssystemer, selv om FC-AL har muligheten for enda større avstander.

Til hver ring kan det hukes på opptil 48 harddisker. Dette er betydelig mer enn hva som er mulig med SCSI, men likevel langt mindre enn for FC-AL.

Som vi ser er FC-AL bedre enn SSA på flere områder, men Dick Kallmeyer, IBMs salgssjef for disksystemer for NT-plattformen, forteller til digi.no at man må se på helheten. SSA er basert på en mye enklere arkitektur enn både SCSI og FC-AL, noe som gjør prisen lavere. Samtidig får man i mange tilfeller høyere ytelse enn de med konkurrerende teknikker på grunn av full dupleks ringen.

Til toppen