Kraftig ASK-fall

Nok en gang er det negative nyheter fra InFocus som presser ned kursen på ASK. InFocus sa torsdag at selskapet vil gå med tap i andre kvartal på grunn av prispresset i markedet for prosjektører.

Nok en gang er det negative nyheter fra InFocus som presser ned kursen på ASK. InFocus sa torsdag at selskapet vil gå med tap i andre kvartal på grunn av prispresset i markedet for prosjektører.

Årsaken til prispresset skal være den svake kursen på japanske yen. Resultatvarselet er omtalt i en egen sak (se peker i margen til høyre), hvor vi har intervjuet finansdirektør Michael Yonker i InFocus.

Det norske markedet reagerte med å sende kursen på ASK-aksjen ned med 9,7 prosent til 56 kroner.

Da digi.no snakket med administrerende direktør Ole J. Fredriksen torsdag kveld, ønsket han ikke å gi ytterligere kommentarer til markedssituasjonen i USA ut over de han ga i en børsmelding 23. juni.

I børsmeldingen skrev ASK at "Markedssituasjonen i USA er preget av priskonkurranse med marginer som har nådd et nivå som er vanlig innen PC-relaterte virksomheter. Dette forholdet er lagt til grunn ved den restruktureringen på kostnadssiden som gjennomføres i Proxima, der målet er å skape lønnsomhet med utgangspunkt i dagens etablerte margin-nivå."

Til digi.no sa Ole J. Fredriksen senere at man med dette skulle forstå at bruttomarginene vil ligge i området 15 til 18 prosent. Han presiserte også at Proxima må kutte en del kostnader for å drive lønnsomt med disse marginene.

Finansavisen slo til torsdag morgen med en artikkel hvor det ble hevdet at Enator og Merkantildata er i konkrete samtaler om en sammenslåing.

Vi våger den tolkningen at Merkantildata med denne saken uoffisielt har sørget for at markedet er informert om disse samtalene, samtidig som man har unngått å komme med offisielle uttalelser som binder selskapet i forhold til informasjonsplikten.

Dermed oppnåes det også at kursen på de to selskapene holdes oppe i en periode hvor det er av vesentlig betydning at forhandlingene ikke blir forstyrret av at kursforholdet mellom de to selskapene blir forrykket, eller at endringer på eiersiden kommer i veien for en transaksjon.

Kursen på Enator-aksjen steg med 4,64 prosent torsdag, mens Merkantildata steg med 4,57 prosent.

Nera sa torsdag at de er optimistiske med hensyn på en kontrakt med satellitt-telefoniselskapet ICO Global Communications. Nera-aksjen fortsetter imidlertid sin nedtur og avsluttet dagen ned 0,7 prosent.

Med en liten handel på 1000 aksjer akkurat da markedet stengte, endte PC-Systemer som dagens kursvinner med en oppgang på 12,85 prosent.

Et annet selskap som ikke har sett all verdens likviditet den siste tiden er Iterated Systems. Uten at det synes på noen taperliste ble selskapets aksjer i dag omsatt til 25 kroner (17 prosent lavere enn forrige handel) etter at det ble meldt at også andre kvartal vi gi marginale inntekter og betydelige tap.

TTI så en ny bunn på 11,50 kroner etter at de endelige tallene for andre regnskapskvartal 1999 ble betydelig dårligere enn tidligere varslet. Selskapet ble lansert på børsen til kurs 15 kroner, og steg så kraftig inntil markedet fikk se tallene for 1997 og første del av 1998. Prisingen av selskapet er trolig også negativt påvirket av utviklingen i Tandberg Data.

Et stort (!) lyspunkt torsdag var meldingen fra EverCom Network om at PC-salget fra selskapet steg med 75 prosent i andre kvartal. En nærmere kikk på tallene viser at det er det svenske markedet som viser best utvikling, mens utviklingen i det norske markedet har stagnert i forhold til første kvartal i år. Veksten er like fullt imponerende.

Til toppen