Kraftig IT-vekst på Tynset

God butikk på salg av økonomi-programmer til småbedriftene.

Kraftig IT-vekst på Tynset

God butikk på salg av økonomi-programmer til småbedriftene.

Tynset-baserte Daldata merker lite til finanskrisen. Selskapet har gjennom flere år ansatt friskt. I fjor omsatte selskapet for 97 millioner kroner mot 89 millioner året før. Resultatet før skatt ble 7 millioner mot 6 millioner året før.

Inkludert datterselskapene Daldata Oslo og Daldata Bergen omsatte Daldata for totalt 133 millioner mot 117 millioner i 2007.

- Vi er godt fornøyd med veksten vi har hatt i 2008, og særlig resultatutviklingen sier administrerende direktør Bjørnar Håkensmoen.

Daldata har satset på å være en totalleverandør innenfor IT, der satsingen på økonomisystemer og drift av kundenes IT-løsninger er kjernen.

Men tiden er ikke inne til å hvile på sine laurbær og selskapet tør på ingen måte å bremse.

- Konkurransen er tøffere, og kundene krever stadig mer, så vi fortsetter å bygge kompetanse og strukturer som gjør at vi kan holde på den voksende kundemassen.

- I en hard og konkurranseutsatt bransje opplever vi at mange av våre konkurrenter blir for store for mange kunder. Vi har erfart at det er viktig å ha skarpt fokus på hva små og mellomstore bedrifter krever.

Det er spesielt innenfor salg av økonomisystemene Duett og InfoEasy og drift av tjenester Daldata opplever sterk vekst.

Daldata har hovedkontor på Tynset og er representert i Oslo, Bergen, Elverum, Stjørdal, Otta og Folldal.

Tynset-selskapet medgir at aktiviteten har flatet noe ut i 2009, men forventer at aktiviteten tar seg opp andre halvår.

Til toppen