Kraftig kostnadsøkning i ASK

Selv om omsetningsøkningen i ASK er hyggelig og selskapet fortsatt klarer gode bruttomarginer, øker kostnadene meget raskt. Selskapet så en økning i driftskostnadene på 33 prosent i tredje kvartal.

Selv om omsetningsøkningen i ASK er hyggelig og selskapet fortsatt klarer gode bruttomarginer, øker kostnadene meget raskt. Selskapet så en økning i driftskostnadene på 33 prosent i tredje kvartal.

I første kvartal hadde ASK driftskostnader på 27,4 millioner kroner og en resultatmargin på 19,9 prosent. Etter innfusjoneringen av Proxima hadde selskapet i andre kvartal driftskostnader på 72,6 millioner kroner og en resultatmargin på 7,8 prosent.

I tredje kvartal er kostnadsbildet og dermed også resultatmarginen ytterligere svekket. Driftskostnadene økte med hele 33 prosent til 96,9 millioner kroner. Driftskostnadene utgjør nå 20 prosent av omsetningen.

- Det har ikke skjedd noen økning i den underliggende kostnadsbasen sier administrerende direktør Ole J. Fredriksen til digi.no.

Fredriksen forklarer de voksende kostnadene med økt markedsaktivitet. Bonusutbetalinger mot slutten av perioden er et eksempel på kostnader som har slått inn i kvartalstallene.

- Vi har heller ikke rukket å ta ut kostnadssynergier etter fusjonen med Proxima, poengterer Fredriksen.

På lang sikt mener han at ASK bør ha driftskostnader som ligger på rundt 15 prosent av omsetningen. I enkelte perioder mener han det er naturlig at man legger seg på et høyere kostnadsnivå enn ellers i forbindelse med spesielle markedsaktiviteter.

TABELL: ASKs driftskostnader representert som prosent av omsetningen. Tilhørende resultatgrad har utviklet seg som følger de siste fem kvartalene.

Q3 1998 Q2 1998 Q1 1998 Q4 1997 Q3 1997
Kostnadsandel 20 % 18,7 % 15,3 % 12,9 % 15,5 %
Resultatgrad f. skatt 7,3 % 7,8 % 19,9 % 22,7 % 20,8 %
Drifskost. mill. kr. 96,9 72,6 27,4 31,3 24,8
Til toppen