Kraftig kritikk mot Microsofts nettlesertest

Men nå har selskapet kommet kritikerne delvis i møte.

Men nå har selskapet kommet kritikerne delvis i møte.

I forbindelse med at den første testversjonen av Internet Explorer 9 ble offentlig tilgjengelig i forrige uke, publiserte Microsoft også en rekke testresultater som angivelig viser at selskapets nettleser støtter webstandarder bedre enn konkurrentene.

Det har ikke blitt forbigått i stillhet, og Microsoft har fått mye kritikk for hvordan resultatene har blitt presentert.

Saken er at de 104 testene som Microsoft presenterer resultatene av, er nye tester som selskapet selv har laget og overlevert til W3C. Testversjonen av IE9 taklet ikke overraskende alle testene helt fint, mens ingen av konkurrentene gjør det samme.

Det er flere ting ved dette som konkurrenter og andre mener er kritikkverdig. For eksempel finnes det en mengde flere tester av nettleseres støtte for vektorgrafikkstandarden SVG enn de 31 Microsoft nå har laget. Disse er tilgjengelige gjennom W3Cs SVG Test Suite. Internet Explorer 9 Platform Preview greide bare drøyt 28 prosent av de over 150 testene, noe som er under halvparten av det samtlige konkurrenter greier.

Opera ligger her best an med omkring 94 prosent, selv om disse resultatene for akkurat denne nettleseren ser ut til å være noen måneder gamle.

Det må understrekes at Microsoft ikke kritiseres for ikke å ha kommet lenger i implementeringen av SVG - det dreier seg tross alt om et første forsøk og en uferdig utgave - men for å presentere resultater som på ingen måte forteller hele sannheten.

Men det stopper heller ikke her. Microsoft får også kritikk for i mange tilfeller å gjengi feil testresultater for de øvrige nettleserne. Det vil si at det på testsiden står at nettleseren ikke greide testen når den beviselig gjør det.

En del av testene tar i bruk CSS-regler som fortsatt anses som eksperimentelle av enkelte av nettleserleverandørene, og som derfor har satt inn en leverandørspesifikk forstavelse foran regelen, for eksempel -moz-border-radius i stedet for border-radius, for å markere at det er snakk uferdig eller ikke-standard funksjonalitet som foreløpig kun bør brukes i testsammenheng.

I Microsofts tester tas det ikke hensyn til dette, selv om støtten for de aktuelle reglene er implementert i flere av de konkurrerende nettleserne, men som kun støttes dersom de utstyres med forstavelsen.

Det er nok den riktige måten å gjøre det på, men Microsoft unnlater på resultatene å fortelle om at dette er tilfellet.

Det er i tillegg flere av de opprinnelige testene som inneholder feil, noe som har påvirket resultatene.

Microsoft har nå svart på kritikken. I noen tilfeller imøtegås kritikerne, men Jason Upton, testsjef i IE-gruppen til Microsoft, skriver samtidig at han er takknemlig for å kunne korrigere både testene og resultatene.

I de oppdaterte testresultatene kommer ikke lenger testversjonen av IE9 feilfritt ut, mens særlig Firefox kommer noe heldigere ut.

    Les også:

Til toppen