Kraftig Linux-dominans i verdens supermaskiner

Kraftig Linux-dominans i verdens supermaskiner

Et stort flertall av verdens kraftigste datamaskiner benytter Linux. Suse Linux dominerer på toppen.

Det er lite å utsette på skalerbarheten til Linux som operativsystem for tunge datamaskiner og klynger. Hele 376 av de 500 kraftigste datasystemene i verden, benytter en eller annen variant av Linux som operativsystem. Det forteller novemberutgaven av Top500-listen.

I mange av tilfellene er det ikke blitt oppgitt hvilken Linux-distribusjon som er blitt benyttet. Enkelte har kanskje til og med satt sammen sin egen. Men blant dem som er navngitt, er det Suse Linux som dominerer.

68 av systemene benytter en variant av Novells Linux-distribusjon. Interessant er det også å se at syv av de ti kratigste systemene benytter Suse Linux, mens kun ett system ikke benytter Linux som operativsystem. Det er det amerikanske IBM-systemet på fjerde plass, som benytter AIX. AIX benyttes av i alt 43 av systemene på listen, men de øvrige kommer betydelig lenger ned på listen.

I de tre systemene på topp brukes Suse Linux riktignok bare i deler av systemet, mens systemleverandørens egne løsninger, som Crays UNICOS, benyttes i andre.

Hvor er så de øvrige operativsystemene?

Super-UX, et Unix-system som benyttes i forbindelse med SX-arkitekturen til Cray og NEC, benyttes i totalt tre systemer, hvor de kraftigste ligger på fjortende plass. Så må man ned til 28. plass for å finne det kraftigste systemet med Mac OS X, som også benyttes av to andre systemer.

HPs Unix-system, HP-UX, er fortsatt ganske populært og benyttes av 27 av superdatamaskinene på listen, men det kraftigste av disse befinner seg så langt ned som på en 130. plass.

Også flere andre Unix-varianter benyttes, men ingen av disse utmerker seg ved å være mye brukt eller å i benyttes av systemer som kommer langt opp på listen.

Også Microsoft tilbyr en klyngeløsning som blant annet skal kunne konkurrere med Linux. Men ingen av de 500 systemene på listen dette operativsystemet.

En ny versjon av listen vil bli utgitt i juni i år. Den vil som vanlig inneholde en rekke endringer, og mange systemer vil bli skjøvet nedover eller ut av listen. Det kan bli interessant å se om Linux-dominansen vil opprettholdes og om noe Windows-system vil greie å komme med.

En komplett oversikt over fordelingen av operativsystemer i de kraftigste superdatamaskinene, finnes her.

Til toppen