Kraftig økning i bruk av falske basestasjoner

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Bilde: Berit Roald / NTB scanpix)

Norske myndigheter tok i bruk falske basestasjoner mer enn dobbelt så mange ganger i fjor som året før, viser den lovpålagte registreringen.

Hver gang myndighetene setter i gang en operasjon med mobilovervåking i et område, skal de etter loven varsle tilsynsmyndighetene.

Aftenposten skriver at det i 2015 ble varslet om opprettelse av såkalte «mobilregulerte soner» i 35 tidsperioder. I fjor fikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 71 varsler om oppretting av falske basestasjoner fra politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

PST ønsker ikke å kommentere

Ved hjelp av hemmelige senderne, som opptrer som falske basestasjoner i mobilnettene, kan PST og norsk politi overvåke mobilaktiviteten i et område. Ifølge avdelingsdirektør i Nkom, Einar Lunde, kom ikke den lovpålagte varslingen i gang før etterAftenpostens saker om mobilovervåking. Han sier at det derfor først gjennom varslingene i fjor at man kan få et reelt bilde av omfanget av bruken av falske basestasjoner fra myndighetene.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker ikke å kommentere egen bruk av falske basestasjoner i fjor. Oslo politidistrikt sier de varsler alt til Nkom, men ønsker ikke å kommentere metodebruken.

Informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier at de gangene det er behov for å bruke denne type utstyr, blir det rapportert til Nkom.

– Vår aktivitet er utelukkende knyttet til sikring av møterom i forbindelse med graderte møter, sier Øvstedal. (©NTB)

Kommentarer (6)

Kommentarer (6)
Til toppen