Kraftig økning i bruk av nettbank

Tall fra EDB Business Partner viser en kraftig økning i bruk av nettbank fra 2003 til 2004.

EDB Business Partner har driftsansvar for store deler av nettbankmarkedet i Norge. Selskapet har sendt ut en pressemelding med noen nøkkeltall for bruken av elektroniske betalingssystemer i 2004.

Tallene gjenspeiler at bruken av elektroniske banktjenester stiger kraftig, spesielt bruk av nettbankbruk. Fra 2003 til 2004 økte antall transaksjoner gjennom EDBs nettbanksystemer med 46 prosent. Totalt ble det i løpet av 2004 gjort over 77 millioner betalingstransaksjoner gjennom nettbanker som driftes av EDB. Det er anslagsvis 70 prosent av det samlede antall transaksjoner i Norge.

I 2004 registrerte EDB 732 millioner transaksjoner i nettbank, mot 510 millioner i 2003. Tallet omfatter alle oppslag i nettbanken, som for eksempel sjekk av kontooversikter, overføringer mellom egne kontoer og betaling av regninger.

Antall betalinger gjennom nettbank steg med 37 prosent fra 2003 til 2004. I 2003 betalte nordmenn regninger i nettbank over 56 millioner ganger, et tall som i 2004 var økt til over 77 millioner.

Også antall nettbankkunder fortsetter å vokse. Antall nettbankkunder som driftes i EDBs systemer har steget med 15 prosent fra 1,4 millioner i desember 2003 til mer enn 1,6 millioner i desember 2004.

Det er i 2004 også satt ny rekord i kortbruk. Antall transaksjoner gjennom EDBs kortsystemer i 2004 steg med 32 prosent fra året før. I 2003 ble det gjennomført over 183 millioner kredittkorttransaksjoner, mens det i 2004 steg til nærmere 242 millioner.

Antall transaksjoner gjennom telefonbank steg med 25 prosent, fra 61,9 millioner i 2003 til 77,8 millioner i 2004.

Bruken av minibank holder seg mer stabil og steg med seks prosent fra 78,4 millioner transaksjoner i 2003 til 83,1 millioner i 2004.

– Utviklingen forsterker inntrykket av at «håndfaste penger» er på vei bort som betalingsmiddel og at forbrukerne går over til elektroniske og nettbaserte betalingsløsninger i stedet, sier Ole Urdahl, konserndirektør Løsninger i EDB.

Les mer om: