Kraftig økning i datainnbrudd

I en fersk undersøkelse sendt til 1000 bedrifter i USA, viste det seg at av de 205 bedriftene som responderte var nesten halvparten blitt utsatt for utvendig hacking det siste året. Nå frykter norske eksperter at forholdene kan være like kritiske i Norge.

I en fersk undersøkelse sendt til 1000 bedrifter i USA, viste det seg at av de 205 bedriftene som responderte var nesten halvparten blitt utsatt for utvendig hacking det siste året. Nå frykter norske eksperter at forholdene kan være like kritiske i Norge.

Undersøkelsen som går under navnet "96 Information System Survey", ble offentligjort mandag ettermiddag norsk tid. Av 205 bedrifter som svarte på undersøkelsen, hadde nærmere halvparten blitt utsatt for hacking utenfra det siste året. Det kom dessuten for en dag at ved 129 av bedriftene var ansatte pågrepet under misbruk av av datasystemet.

Ved tilfeller av ekstern hacking viste det seg dessuten at prisen på skadene var svært høye. 84 prosent av dem som meldte at de var blitt utsatt for hackerangrep, påstod at kostnadene ved gjenoppretting av skader oversteg 50.000 dollar pr. episode. 41prosent av de utsatte kunne melde om kostnader over 500.000 dollar pr. angrep.

Tor Egil Guttormsrud i Økokrims avdeling for datakriminalitet er imidlertid ikke overrasket over tallene.

- Vi har sett en jevn økning av anmeldelser fra midten av 80-tallet, og jeg spår at denne økningen bare vil tilta i takt med øket bruk av Internett, sier Guttomsrud til digi:data. Han kan dessuten fortelle at det forberedes en mørketallsundersøkelse som vil være klar over nyttår.

- Det ble foretatt en undersøkelse for årene 1989 - 92 i 1000 norske bedrifter. I denne undersøkelsen var 10,7 prosent av de 487 bedriftene som svarte blitt utsatt for hackerangrep i perioden. Undersøkelsen som nå vil bli foretatt vil høyst sannsynlig vise et langt høyere tall, sier Guttormsrud. Han har også en oppfatning om hva som pleier å være årsaken til innbrudd fra hackere.

- Bedrifter som har vært utsatt for denne type kriminalitet ser ikke ut til å ta de nødvendige forholdsregler. Spesielt vanlig er det at bedriftene ikke utnytter de sikkerhetsapplikasjoner som ligger i den installerte programvare, forteller Guttormsrud.

Den forrige mørketallsundersøkelsen i Norge ble foretatt av Næringslivet Sikkerhetsråd, under ledelse av Arve Tjåland. Tjåland kan bekrefte at en ny undersøkelse vil være ferdig en gang over nyttår.

- Vi er foreløpig bare på planleggingsstadiet, sier Tjåland, føreløpig arbeider vi med utarbeidelsen av spørreskjemaer. Jeg vil imidlertid anta at tallene vil bli høyere i denne undersøkelsen, enn i den forrige. Tjåland legger til at tendensen i tallene viser at det er store bedrifter, gjerne industri- eller finansinstitusjoner som er utsatt.

-Tallene for de største bedriftene er høyest, men vi vet ikke om dette skyldes at det er dårligere kontrollrutiner i mindre foretak, eller om de er mindre utsatt, avslutter Tjåland.

Til toppen